Welcome to Khai Minh School Alumni Website www.khaiminhnhatrang.net

Tiệc Tất Niên KM
Thời gian trôi qua rất nhanh, một năm nữa lại đi qua, Thứ Năm Tuần tới là Tết Nguyên Đán rồi, chúng ta đã bận rộn từ đu năm cho đến cuối năm.
Vậy trước khi bước sang thềm năm mới chúng ta định làm gì để ăn mừng.


(1-29-2011)
Tiệc Tất Niên tại nhà Dư Tống Mẫu Đơn, mời các bạn Khai Minh đến tham dự ăn mừng năm mới, chương trình rất là hào hứng gồm có buổi ăn thân mật, nhạc sống, beer, Dancing, ca hát live...photo by: khaiminhnhatrang.net
post date: 1-30-11

Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日