Chắc lâu rồi các bạn không có dịp đi mua hàng ở chợ Đầm
hôm này mời các bạn cùng đi với chúng tôi nhe.


Các bạn có mua được gì chưa...


photo by: Ngoc Huong
post date: 7-31-13


Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.Xuân Quê Hương

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日