Best of the show
the most beauty, the most exciting, the funnest,
最美麗,最精彩,最有趣,最好的攝影

các hình ảnh đẹp nhất, thú vị nhất, Vui Nhất
dưới ống kính các nhiếp ảnh gia Khải Minh精彩

photo by: Phan Chanh Hai

精彩

photo by: Phan Chanh Hai

精彩

photo by: Mac Tan Ky

美麗
photo by: Phó Đức Như

美麗
photo by: Phó Đức Như

精彩
photo by: Phan Chanh Hai

精彩
photo by: Tom Ly

有趣
photo by: Phan Ai Thu

美麗
photo by: Tom Ly

美麗
photo by: Luc Sieu Luan

美麗
photo by: Lam Thu Buu

美麗
photo by: Lam Thu Buu 

Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.Xuân Quê Hương

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日