Donation on Sept 6 2014
update: 9-6-2014
贊助人芳名 (恕不稱呼)
USD
李秀英
$180
呂葉春梅
$200
陳萬發
$100
楊光南
$200
謝斯全
謝斯福
謝斯祿
謝斯梅
謝斯壽
謝斯富
謝斯蘭

 

$1000


贊助9-6-2014全球啟明校友大聯歡活動
Kính Thưa Các thầy cô và anh chị thân hữu

Chúng tôi xin thay mặt Ban Tổ Chức, chân thành cảm tạ các thầy cô và anh chị thân hữu về tấm lòng hào phóng đã ủng hộ tài chánh cho buổi Đại Hội Họp Mặt Quốc Tế Cộng Đồng Khải-Minh, sẽ được long trọng tổ chức vào Ngày Thứ Bảy, 09/06/14.

Sự ủng hộ tài chánh và tinh thần của thầy cô và anh chị thân hữu trong nhiều năm qua và hiện nay là một niềm hảnh diện cho cộng đồng, là một nguồn khích lệ mạnh mẽ, tạo điều kiện và phương tiện tốt đẹp cho Ban Tổ Chức tiếp tục phục vụ cộng đồng Khải-Minh một cách hữu hiệu hơn bao giờ hết. Ban tổ chức xin quyết tâm dốc hết khả năng để phục vụ cho cộng đồng Khải-Minh.

Một lần nữa xin ghi nhận nơi đây lòng tri ân sâu xa đến tất cả các thầy cô và anh chị thân hữu sau đây :
贊助人芳名 (恕不稱呼)
USD
謝長利 & 潘月娥
(party Organizer)
$500
吳清章 & 楊玉珍 (Skyline Beauty Supply Corp.)
(party Organizer)
$5000
潘正海 & 陳玉琴
(party Organizer)
$600
謝國興 & 李瑞鳳
(party Organizer)
$300
傅嘉議 & 韓愛蓮 (Yee Feng Shui)
(party Organizer)
$300
莫靜嫦 & 李東(Roma Interior Gallery Furniture)
(party Organizer) Badminton KM
$300
龍彩華 & 柳文備
(party Organizer)
$100
韓博光 & 潘愛萍
(party Organizer)
$100
陳有仁 & 龍雨雯
(party Organizer) Badminton KM
$100
蔡慶揚老師伉儷 (Furniture Gallery)
Badminton KM
$500
Jim & Christine Lam (Reliant Data Recovery LLC)
Badminton KM
$500
陳志勇 & 龍雨霞 (Don Dental Art Studio)
Badminton KM
$500
韓雪香 & 林國偉(Realtor/Broker Associate IRN Realty)
Badminton KM
$500
高梅花 & 林明祿
$300
Hạo Xương ( HẠO-BÔ LÂM )
$300
潘小芳老師 & 符和樂
$300
潘正棋 & 陳燕萍老師
$300
謝肖娥老師
$100
郭繼興老師 & 潘瓊珍
$500
黃愛娥 & 吳多成 (Euro Delights Bakery)
$500
匿名(anonymous)
$1000 cash
for 禮物 only
吳娟娟老師 & 林鴻名
$500
韓麗美老師
$100
謝長同老師 & 葉金老師
$200
何月環老師伉儷
$100
傅聰如 & 林秋菊
$100
韓紅老師伉儷
$100
韓愛玲老師伉儷
$100
林道祿老師
$200
宋玉梨老師Cô Tống Ngọc Lê & 危國活
$200
王肖玲
$100
潘小菁老師
$100
馬愛新, 葉玉桂
$200
陳麗花
$300
黃愛蓮 & 吳坤源
(party Organizer)
$100
澳洲雪梨-危国逹 & 林月明
(銀河進出口有限公司)
$2000
(特刊贊助)
王忠漢 (王煥校長兒子)
$200
韓國平老師 & 陳家美
$100
楊玉蓮老師伉儷
$200
祿吉伉儷
$2000
獅幼班
$200
何勉校長伉儷
$100
承蒙各位啟明董事,老師,校友,鄉親的鼎力支持呼籲各位慷慨捐助,
共襄盛舉
(特此致謝)
On behalf of The 2014 Party’s committee, we’d like to express our true appreciation for yourgreat generosity in donation for Khai-Minh’s International party which will be taking place on Sat, September 06, 2014. Your kind support financially and spiritually are our greatest inspiration which will definitely give us strength and means to build our lovely community effectively.

Once again, the committee are so grateful for your fantastic contribution which is beyond our expectation.


BTC
post date: 6-25-14


 

Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.Xuân Quê Hương

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日