Đại Hội Tri Ân và Tuyên Dương Thầy Cô
Trường Khải-Minh Nha-Trang

Photo by: Phan Chanh Hai
1


\
post date:10-9-14

 

Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.Xuân Quê Hương

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日