Một Chuyến Phiêu Lưu Nam California
--Phiêu Lưu Khai Minh Picnic
--

校友園遊會
時光的車輪轉了一圈,眨眼就到了2013年的年末,回首那些走過的路,總是萬分感概。
一年一度的校友園遊會,此次聚會主題為「芽莊的回憶」,很多校友們踴躍參加,
大家歡敍一堂,暢敘友情,既有熱鬧的氣氛,又可增進彼此的感情,特別有意義。


please check back for more photos.

photo by: Hung Ta
post date: 1-20-14

Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日