VĨNH BIỆT CÔ LÊ

Mới gọi thăm Cô ngày lể mẹ
Giờ đây tin Cô đã ra đi
Đời sao ngắn ngủi quá đi thôi !
Cô hẹn gặp lại nhưng chưa kiệp
Thôi đành ngậm ngùi tiển biệt Cô
Mong Cô ra đi trong thanh thản
Về nơi cửa Phật giấc ngàn thu
Bạn bè thương tiếc Cô nhiều lắm
Biết nói sao đây nổi đau nầy
Học trò Khải-Minh đến tiển Cô
Cô đi để lại nhiều thương nhớ
Một nén hương lòng vĩnh-biệt Cô

LONG SAI HOAphoto by: Khaiminhnhatrang.net
post date: 6-11-15

啟明中學宋玉梨老師仙遊
病逝北加聖荷西市,積閏七十歲,噩耗傳出,同人等至感哀悼。
茲悉,擇吉於二零一五年六月九日(星期二),下午十二時至下午七時在Oakhill儐儀館舉行家奠及公祭儀式,十日(星期三),上午八時至十時,舉行公祭儀式,隨即移柩出殯,凡世鄉學誼,屆時敬請前住致祭,以表哀思,謹代訃

啟明中學宋玉梨老師仙遊

千秋杏壇桃李開
古稀含笑遊極樂

芽莊啟明中學老師
龐蘭冰老師
毛其鵬老師
謝長同老師
葉金老師
韓紅老師
韓麗美老師
吳娟娟老師
黃啟興老師
潘小菁老師
韓菊花老師
林子瑜老師
潘小芳老師
何月環老師
謝肖娥老師
韓愛玲老師
潘麗華老師
蔡慶掦老師
黃素冰老師
潘玉麗老師

暨全體同人仝敬輓

 

啟明中學宋玉梨老師仙遊

親愛的宋老師
非常感謝您這麼多年對我們的付出與關心
尤其是對我們不斷的鼓勵與包容
這一切點點滴滴我們都不會忘記
您的諄諄教誨我們會謹記在心
很幸運能夠當您的學生
希望您安心一路好走


啟明校友網站khaiminhnhatrang.net
謝國興 韓博光 龍彩華 莫靜嫦
傅嘉議 黃愛蓮 潘正海 陳有仁
暨全體同人仝敬輓

啟明中學宋玉梨老師仙遊


師表千古

芽莊同鄉-校友
謝長利, 高舜庭, 吳愛姑, 吳愛芳, 馮寬華, 馮朶華, 吳清章, 潘正海, 陳玉琴, 李茂, 葉春梅, 高梅籣, 馬愛新, 韓玉珍, 潘文, 潘家報, 潘愛菊, 呂春蘭, 張成蘭, 黄啟英, 張成, 黄啟英, 陳有毅, 陳有志, 陳有仁, 陳有信, 陳碧湖, 陳碧珊, 陳有才, 陳有强, 葉漢雄, 潘愛菊, 龍景華, 王肖玲, 黃金安, 潘翠華, 韓德光, 韓松光, 潘正德, 黃愛蓮, 符和樂, 黃愛娥, 林書寶,潘賽芬, 潘賽芳,清雲

敬輓

啟明中學宋玉梨老師仙遊


教澤猶存

啟明中學初中第九屆校友
謝國興, 韓春安, 楊世達,李瑞鳯, 潘夢蘭, 楊光富, 葉光明, 潘愛秀, 劉世漢, 萬國雄,魏梅蘭, 陳潤強,韓東, 韓春菊, 鐘翠金, 李天成, 范玉蘭, 吳坤海, 韓春平, 楊驍, 黃仲平, 陳威, 嚴春梅, 韓國誠, 林和, 韓長疇, 韓勇疇, 葉玉賢, 陳富偉,吳乾明, 吳貴成, 葉滋利, 何李生, 林紹光, 鄭玉玲, 楊玉香, 魏梅芳,梁惠萍, 陳碧雁, 黃世杰, 蔡錦, 何瓊玉, 魏玉蘭, 陳貽輝, 謝桂翠, 符國驤, 陳惠君, 陳振祥, 陳潤雄,
敬輓

啟明中學宋玉梨老師仙遊


師表千古

芽莊同鄉-校友
謝長利, 高舜庭, 吳愛姑, 吳愛芳, 馮寬華, 馮朶華, 吳清章, 潘正海, 陳玉琴, 李茂, 葉春梅, 高梅籣, 馬愛新, 韓玉珍, 潘文, 潘家報, 潘愛菊, 呂春蘭, 張成蘭, 黄啟英, 張成, 黄啟英, 陳有毅, 陳有志, 陳有仁, 陳有信, 陳碧湖, 陳碧珊, 陳有才, 陳有强, 葉漢雄, 潘愛菊, 龍景華, 王肖玲, 黃金安, 潘翠華, 韓德光, 韓松光, 潘正德, 黃愛蓮, 符和樂, 黃愛娥, 林書寶,潘賽芬, 潘賽芳,清雲

敬輓

啟明中學宋玉梨老師仙遊


教澤猶存

啟明中學初中第九屆校友
謝國興, 韓春安, 楊世達,李瑞鳯, 潘夢蘭, 楊光富, 葉光明, 潘愛秀, 劉世漢, 萬國雄,魏梅蘭, 陳潤強,韓東, 韓春菊, 鐘翠金, 李天成, 范玉蘭, 吳坤海, 韓春平, 楊驍, 黃仲平, 陳威, 嚴春梅, 韓國誠, 林和, 韓長疇, 韓勇疇, 葉玉賢, 陳富偉,吳乾明, 吳貴成, 葉滋利, 何李生, 林紹光, 鄭玉玲, 楊玉香, 魏梅芳,梁惠萍, 陳碧雁, 黃世杰, 蔡錦, 何瓊玉, 魏玉蘭, 陳貽輝, 謝桂翠, 符國驤, 陳惠君, 陳振祥, 陳潤雄,
敬輓


Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日