Dạ Vũ Tình Hè
9-4-2016

Có những chia ly nhẹ như gió thoảng!
Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn phải không bạn?Bữa tiệc nào rồi cũng tới lúc tan

Có bắt đầu thì phải có kết thúc

những bạn ở đến phút cuối cùng mới rời khỏi hội trường với BTC


Rất buồn khi nói đến lời chia tay với các Bạn


BTC bận làm việc chưa ăn gì nên đến nhà Hưng ăn mì quảng do Phụng chiêu đãi,


vừa ăn bánh trung thu vừa nói chuyện party rất vui ...
Bạn bè vui chơi cho đến 1 giờ sáng mới về ..
photo by: HungTa

post date: 9-14-16


Dạ Vũ Tình Hè Bolero
Sept. 4th 2016 (Sunday)
vé xin liên lạc
Long Sái Hoa (chị Xí): 626-423-8713
Hưng Tạ : 515-828-5555
Bac Han (Lộc ): 415-810-2178
Phó Gia Nghi : 650-678-1080

Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日