Chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu Nha Trang
Thư kêu gọi quyên góp

Kính gởi bà con đồng hương Hải Nam ,
Chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu - Hội quán Quỳnh Phủ ( Nha Trang ) là nơi thờ vị Thánh Mẫu đã phù hộ cho biết bao thế hệ đồng hương Hải Nam vượt qua sóng to gió lớn tới phủ Diên Khánh ( Nha Trang ) mưu sinh lập nghiệp . Đây là một di sản văn hóa và tâm linh của các thế hệ đồng hương Hải Nam .
Được thế hệ tiền nhân Hải Nam góp công xây dựng từ năm 1837 đến năm 1851 là hoàn tất . Mãi đến ngày nay chùa Bà Hội Quán Quỳnh Phủ đã xuống cấp trầm trọng . Tình trạng đô thị hóa phát triển tại địa phương càng làm cho khu vực chùa Bà bị lũ lụt vào mùa mưa vì chung quanh là sông nước . Hiện nay mái ngói chùa Bà- hội quán Quỳnh Phủ ( Nha Trang ) đã bị hư hại nhiều chỗ , các cột gỗ bị hư mục , cửa gỗ bị hư hại rất nhiều !!
Nếu không được tu bổ cấp thời e rằng sự hư hại của chùa Bà sẽ lan rộng tới mức không copn2 sửa chữa được nữa . Vì vậy chúng tôi là một nhóm đồng hương Hải Nam thành lập Ban Vận Động Tu Sửa Chùa Bà - hội quán Quỳnh Phủ Nha Trang thiết tha kêu gọi quí đồng hương Hải Nam tiếp sức chung lòng góp phần công đức tu sửa cấp thời một di sản văn hóa và tâm linh của chúng ta . Tiến trình công tác tu sửa chùa Bà Thiên Hậu Thánh Mẫu sẽ được chúng tôi công bố minh bạch trên trang web site Khai Minh Nha Trang .Net .
Ban vận động chúng tôi chân thành ghi ơn quí vị đồng hương đã hưởng ứng lời kêu gọi góp phần công đức đóng góp tịnh tài để tu sửa công trình vân hóa tâm linh này . Cầu xin Thánh Mẫu phù hộ cho quí vị và bửu quyến được nhiều sức khỏe , vạn sự cát tường
Trân trọng kính chào.photo by: Hang Quoc Dinh

post date: 7-16-17


Web site design is proudly powered by khaiminh alumni
Copyright © khaiminhnhatrang.net. All Rights Reserved.

Khaiminhnhatrang.net was established in Jan./03/2004.
本啟明校友網站開設於二零零四年一月三日