Tin Hấp dẫn...tin sốt dẽo....Mục Rửa Tai....

  Ban KM.Net xin trân trọng giới thiệu quý pà con độc gỉa dzui dzẻ,dể tính với một tin hấp dẫn như sau....

   Được nhiều độc gỉa yêu câù Net chúng ta nên có 1 mục (vui cười theo cảm xúc hàng ngaỳ ).Nên qua bao ngày tháng thảo luận,nghiêng cứu .Hôm nay chúng tôi xin cống hiến mục "Rửa Tai"do Trang ngô và Minh mập phụ trách.Mục này được post lên web chúng ta môĩ sáng Monday,với 1 Đề Tài,và dựa theo đó pà con mọi nơi có cảm hứng thơ ngắn ,hay lơì bàn luận ngắn ,xin gởi về email Ernestta@aol.com. Chúng tôi sẽ xét và cho đăng lên trong tuần những cảm xúc của quý vị .Xin báo trước là mục được liệt kê hạng R20 ,nên mong pà con không cần phải Mô phạm đạo mạo trong lờì ăn tiếng nói(Nhưng xin đừng lo ,hệ thống nươc lọc chúng tôi sẽ rửa  kỹ ,và trao đổi với tác gỉa trước khi ra lò) .Mục cũng đồng thời xin nhận sáng kiến mới của mọi người ,để mục càng ngày càng vui hơn .

    Một lần nữa,KM.Net cho ra mục này theo lời đề nghị cuả đa số pà con KM khắp năm châu ; không ngoài mục đích cho dzui dzẻ sau những ngày làm việc cực nhọc. Nên hy vọng được pà con nhanh nhanh hưởng ứng ,để chia sẻ nhau cười.Xin cám ơn quý vị .

   Ban biên tập KM.NET   9/25/2008

5/16/12
刁鑽廣東話,睇完你識讀嗎?

今次再找來更多 有趣的廣東俗語與各位分享:
白食:就是吃了東西 而不付代價。
白撞:就是冒充跟人 家很相熟的樣子,混進那個人的家裏去行 騙。
出術:出千,作弊
甩底:不講信用,預 約好的事情沒有去做
作狀:裝模作樣,故 意出做某種姿態
夾計:意指串通或同 謀
扭計:1故意為難別 人
2指小孩子不馴服, 刁蠻頑皮。
度橋:找竅門兒,思 索妙計。
度叔:指很會精打細 算,極吝嗇的人。
計仔:計謀
穿煲:比喻洩露了秘 密或被拆穿了西洋鏡。
執笠:意即商店倒 閉。
硬軚:事情弄僵了, 下不得臺。
攞景:是說趁人家失 意的時候諷刺人家。
黐線:1原指電話的 電路交搭了起來,弄到聽電話的人聽到了 交錯雜亂的聲音,總是聽不清楚。
2暗喻神經不正常, 對事物常常弄錯,有點兒傻裏傻氣。
上岸:1船到達了目 的地之後,客人捨舟登岸了。
2指經過了一段時期 在風浪中掙扎,艱苦奮鬥之後,終於達到 了成 功的目的,從此享福。
打單:指匪徒寫信給 人,向人恫嚇、勒索敲詐的意思。
沙膽:意即斗膽,膽 大包天。
扮蟹:把人綁了起 來。
起痰:就是看見了財 物或美色當前起了慾念。
倒米:把事情辦糟 了。
執輸:1指失去了時 機。
2指過於低能,比不 上人家的成就或收穫。
得米:意指達成了目 的,或慾求的事物已經獲得了。
斬纜:暗喻一刀兩 斷,割斷情愛的牽纏。
掟煲:暗喻男女間的 情愛破裂了。
箍煲:指把已經分手 的情侶重新結合。
搵丁:就是利用人家 的蒙昧而欺騙人家。
開片:就是黑社會之 間互相衝突,彼此聯群結隊的大打鬥。
蛇王:躲懶或喜歡躲 懶的人。
擦鞋:拍馬屁。
孤寒:吝嗇。
冇(離)譜:離開規 矩
冇符:沒有辦法。
走雞:錯失了好機 會。
棖雞:蠻不講理。
撈雞:完成了某件 事,得到了好處。
辣雞:不是吃的辣子 雞,而是電鉻鐵,指到處佔便宜的人。
滕雞:抓不定主意而 手忙腳亂。
偷雞:貪懶,偷閒。
謝雞:連雞也謝幕 了,玩完了。
頂趾鞋:常用語言衝 撞對方。令對方下不了臺。
貪口爽:祇是說出來 好聽,而決不實行的說話。
爆冷門:發生意料不 到的事。
三腳凳:陷阱,不可 靠。
一碌木:像根木頭一 樣,是比喻愚蠢,不靈活,或是站在旁邊 不肯動手幫忙。
扭紋柴:不可理喻的 人。
半桶水:對於學識, 技藝,祇懂得一點兒皮毛。
半天吊:沒有著落
冇腰骨:不可靠。
冇口齒:沒有信用。
打斧頭:是指買餸或 採購任何東西的人從中舞弊取利,把部分 採買的錢吞了。
打牙鉸:就是閒著沒 事開玩笑,瞎聊胡扯。
打腳骨:攔途截劫, 轉喻敲竹槓。
老鼠貨:就是偷出來 用賤價販賣的東西。
託大腳:就是對人曲 意奉承,拍馬屁,諂媚。
托手掙:對別人的要 求,借貸,婉詞推搪拒絕。
亂嗮龍:亂成一團。
食塞米:辦事不得 力。
斬崩刀:難以馴服的 人
吊泥鯭:指沒有營業 牌照的汽車,沿途兜攬乘客搭坐,這句俗 語頗流行於香港。
吊靴鬼:老愛纏著別 人不願離開。
有幾何:不是經常 的,算不了什麼的。
扭六壬:意指思考極 週密的計劃或陰謀。
車大奅(炮):胡 扯,胡吹亂說的意思。漢楊雄《方言》: 以大言冒人曰奅。就是說謊話。大話騙 人。
拗手瓜:彼此競爭, 較量高低勝負的意思。
炒魷魚:指被解僱 了。
食貓麵:被狠狠的批 評一頓。
食穀種:連賴以生產 的老本兒也拿來吃用了。
咬耳仔:就是鬼鬼崇 崇地彼此耳語。
捉字蝨:挑剔字面上 意義,疏忽或利用字眼兒音義上的活用, 而攻擊對方。或在文件上找漏洞,以便在 爭議上取得勝利。
鬼畫符:意即譏諷人 家書法惡劣的意思。
鬼打鬼:壞人跟壞人 之間為利益而爭鬥。
鬼上身:胡說八道, 語無倫次。
一腳踢:並不是一腳 踢出去,而是包做各樣工作的意思。
二仔底:撲克牌當中 最小的牌就是兩點,廣州話叫它做「二 仔」。不管你表面亮開的牌是多好多大, 而底牌祇是「二仔」,那當然太過外強中 乾了。因此廣東話把虛張聲勢,或是陡有 其表而實力太弱的事物,統叫做「二仔 底」。
石灰籮:指品行不良 的人到處留下污點。
托水龍:託人代付錢 或代收款項,而那個人不把錢付出,或把 收得的錢不交回原主,卻把它全數吞沒 了,這在廣東話叫“托水龍”。
死剩種:指對方全家 連後代都死光,是咒罵人的語詞。
拋 生藕:又說「賣生藕」,意指女人賣弄風騷, 勾引男人。
拍 膊頭:指向人討好表示親熱,或鼓勵別人。
兩 騎牛:一腳踏兩船,比喻不能決定往哪一方面 走好,或暗喻處在敵對的雙方當中,相機行 事。
放 白鴿:「騙婚」,就是利用女人騙取財物。這 種人常主使自己方面的女子和男子結婚,當達 到了騙取金錢目的之後,便席捲而逃。
金 笸籮:指極受寵愛的孩子或珍貴的東西。
食 死貓:受了冤枉委屈,代人揹黑鍋。
剃 眼眉:要人當場出醜,使人丟臉。
周 身屎:為非作歹的臭名,弄到街知巷聞。
周 身蟻:惹來很大的麻煩,很多的是非。
抌 心口:用強迫的手段向人勒索。
搭 錯線:誤會了人家的意思,而說不對勁的話, 或做不對路的事。
一 鑊泡:比喻一團糟糕。
一 鑊熟:全部遭殃。
一 擔擔:半斤八兩,彼此彼此。
一 嚿飯:冇用。
跌 眼鏡:估計錯誤,走了眼。
大 出血:大降價,血本無歸。
摸 門釘:吃閉門羹。
踢 曬腳:非常忙碌。
拋 浪頭:吹噓自己或嚇唬人以顯示自己威風,出 風頭。
扯 (擝)貓尾:指兩人串通一氣,一呼一應地欺 騙別人。
黐 孖筋:神經質。
炮 仗頸:脾氣火爆。
爛 頭卒:有勇無謀,亂衝亂撞。
篤 背脊:背後說人壞話,告發別人。
二 打六:指人的身份無足輕重,或技術不夠。 「打」有和、共、及、加的意思。「二打六」 即「二和六」或「二加六」的意思,二加六合 起來是八,不到十,即是不夠十足。
放 飛機:故意失約。
盲 眼棍:指導方向的工具,引伸為帶路人
舂 瘟雞:比喻亂衝亂撞。
執 雞腳:專門抓別人的痛腳,或被別人抓到痛 腳。
發 雞盲:看不見東西或熟視無睹。
起 雞皮:身上起疙瘩。
雞 咁腳:形容走得快。
靜 雞雞:靜悄悄。
執 死雞:碰巧抓住了最後機會,執到便宜。
雞 咁眼:像雞一樣睜園了眼注視著。
甩 頭烏蠅:意指做事沒有條理,拉三丟四。
一 仆一碌:跌跌撞撞

send in by friend

4/30/12
可口可樂11個用途

為製作本列表所做的實驗都是基於最普通、原味的可口可樂;
不是低糖健怡可樂,也不是其他新品種。
01、把一個倒滿可樂的盤子放在花園裡可以驅除植物上的蟲子。
這些蟲子喜歡甜甜的味道,一旦他們接觸到可樂,他們就插翅難飛了。
02、將可樂倒入燒熱的平底鍋中並煮沸,可以去除所有的汙漬。
03、要將一個現代照片弄成老照片那種深褐色的樣子其實很簡單,
只要用刷子輕輕的把可口可樂刷在照片表面並讓它迅速乾燥即可。
注意不要弄得太濕,否則照片會變形。同樣道理,
黑白照片如果也用可樂這樣處理就會更像“骨灰級”的老照片了。
地圖用同樣方法也會看上去古典別致。
04、如果你染完髮,發現顏色太深了,沒氣的可樂能幫你把它變淡。
05、將舊硬幣浸入可樂裡能讓它們變得閃閃發光、更加適合收藏和裝飾。
06、把可口可樂倒入壺裡靜置一天可以去除污垢,讓壺內膽一塵不染。
07、倒一罐可樂到馬桶裡可以當清潔劑用,可樂裡的酸會馬上起作用。
08、把可樂和番茄醬一比一混合在一起可以做出非常美味的燒烤醬,
在燒烤前將其塗在雞肉和牛肉上簡直是人間美味,讓人垂涎。
09、沒氣的可樂是很好的護髮素,把它倒在你的頭上,沖洗並擦乾,
你的頭髮會煥然一新。
10、如果碰到一個生鏽的螺栓很難轉開,
我們可以用一個浸過可樂的布包住螺栓,
等幾個小時之後,螺絲自然而然就會方便轉開了。
11、你用一杯可樂洗洗你的珠寶,用牙刷輕輕地在表面抹後沖洗乾淨。

(貴重物品或鑲嵌寶石的東西建議不要用可樂洗)

看完了以上可樂的特殊用途,請自行決定是否繼續喝可樂囉!
send in by friend

3/28/12
做事必須搞清10個順序--李嘉誠

很棒的十句話!
1.職場:先升值,再升職
2.溝通:先求同,再求異
3.執行:先完成,再完美
4.學習:先記錄,再記憶
5.設計:先仿照,再創造
6.創業:先成長,再成功
7.發展:先站住,再站高
8.人際:先交流,再交心
9.先做好自己,再要求別人
10.先解決心情,再解決事情


send in by friend

3/28/12
How Long Food Really Lasts in the Fridge

Common items spoil faster than you think

You might be surprised to learn mayonnaise should be tossed from the refrigerator three months after opening it. Same with salad dressing. And did you know that eggs are good for up to five weeks? The shelf life of different foods can get confusing so we did some research (thanks, WebMD!) and mapped out some guidelines to make it clearer. Not only is some food going bad before you think, some is good much longer than you've probably assumed!

Milk
Milk should be dumped no more than five days after the sell-by date (and sooner if your nose tells you differently).

Cream Cheese
Cream cheese can be used for two weeks after opening before going bad and sour cream can last up to 21 days (though we suggest doing a smell test-some brands only last seven to14 days.) Remember, once a package is opened, sell-by dates don't apply.

Butter or Margarine
Butter lasts one to three months (longer in the freezer!), while margarine can hang out four or five months.

Cheese
Love brie? Make sure to eat it fast because this and other soft cheeses should be tossed after seven days or it will get super moldy, super fast. But all hard cheeses, like cheddar and Swiss, are good to go for three to four weeks after opening their packaging.

Meat
Ground beef, turkey, and pork are only good for one to two days in the refrigerator. If you're not going to eat it right away, throw it in the freezer. Most steaks, chops, and roasts are fine in the refrigerator for three to five days. A fully cooked vacuum-sealed ham is good for two weeks-unopened. Once you cut into it, it'll spoil around day five. Bacon goes bad after seven days (!) and fresh breakfast sausage should be eaten in the first day or two. Hard sausages and pepperoni are good for two to three weeks.

Condiments
As we mentioned, mayonnaise and most salad dressings spoil after three months. While the taste might keep a little longer than that, if you still use either after three months, your risk of food-borne illness increases sharply. (WebMD reveals there were an estimated 76 million cases of food-bourne illness in the US last year.) Yellow mustard is fine for six to eight months after opening. Ketchup should be consumed within four to six months after breaking the seal. Jams, jellies, and molasses should be enjoyed within six months.

Vegetables
Most fresh veggies are usually good for one week. This includes artichokes, cabbage, cauliflower, celery, green beans, and lettuce. You can tell these are starting to go bad when you see browning on the leaves or it feels limp.

A few others should be eaten soon after purchase. Asparagus, spinach, and broccoli are best within three to five days, mushrooms within one to two days, and corn should be eaten immediately. Carrots and radishes are good to go for two weeks. In reality, people tend to keep this stuff in the fridge much longer than these recommended expiration dates-and they don't get sick. But each time, they risk getting a food-borne illness or worse. As WebMD points out, mold you can see on the surface is just the tip of the iceberg; there could be poisons under the surface of the food that aren't detectable by the naked eye.

Fruit
Blueberries, raspberries, blackberries, and cherries start to rot after just three days. Grapes are good for a week and grapefruit is good for two. Melons are best within seven days while limes and lemons have a shelf life of two to five weeks. Apples can stay good for upwards of five months while oranges should be eaten within five weeks. Opened canned fruit is good for 2-3 days in the fridge.

Additional Items Cheat Sheet
Eggs (in shell) 3-5 weeks
Hot dogs (opened package) 1 week
Lunch meat (opened package) 3-5 days
Pasta sauce (opened) 5-7 days
Tortillas (corn or flour) 1 week
Yogurt 7-14 days
Fruit juices (opened) 7-10 days
Stock (opened) 3-4 days
Pizza 3-4 days
Baby food 1-3 days
Leftovers 1-3 days

send in by friend

3/28/12
原來薑是這樣有用

蒜頭蒸飯…高血壓消失了,痛風症消失了,坐骨神經痛亦消失了!!
一位朋友每天吃蒜頭蒸飯,晚餐用一把蒜頭切碎煮飯,半年之後高血壓消失了,痛風症消失了,坐骨神經痛亦消失了。
對於目前流行的非典型肺炎,他認為吃蒜頭是增強免疫力的方法,因為蒜頭是「窮人靈芝」,能通血管及清除毒素,以前美軍亦用作隨身解毒劑。
蒜頭炒飯:
蒜頭越多越香,拍碎,油鍋炒香蒜頭放入鹽,煮好的飯放如加葫椒鹽拌炒。〔菲律賓人的早餐都是這道主食〕
蛋炒飯,起鍋前撒上一些蒜粉,保證您炒的不夠吃,太香太好吃了,另一位朋友提醒要多食維他命C以增強抵抗力,並切忌吃煎炸熱氣食物,免引致喉嚨發炎,病毒就由此攻入。
原來薑是這樣有用:
薑湯做法:
1、約十公克的薑磨成糊狀。
2、把薑糊放入玻璃杯裡。
3、注入滾燙的熱開水。
4、加入一匙蜂蜜,拌勻後飲用。
5、男女老少都適合飲用。
老薑切片或拍碎煮黑糖功效一樣,連續喝兩個月(每天早喝)據書本記載的見證:
1、身體變溫暖,手腳冰冷的『怕冷症』體質明顯改善。
2、體重可減輕約十公斤。
3、皮膚變得細嫩。
4、去掉多餘贅肉,腰圍變細。
薑對身體很有益處,愛美又想要健康的人,不妨試試看吧!
蒜頭蒸飯:閱後傳知他人,可以幫助大家添福添壽!!

send in by friend

3/28/12
Kỹ thuật lái xe an toàn, khi xe bị trục trặc


Bạn phải làm gì trong những trường hợp khẩn cấp ?

Sinh sống tại Hoa Kỳ hay những quốc gia tân tiến, xe hơi là phương tiện giao thông không thể thiếu trong đời sống hằng ngày của chúng ta. Điều này càng đúng hơn cho những người cư ngụ tại những thành phố như Los Angeles hay quận Cam, thủ đô tinh thần của người Việt tị nạn; những nơi mà hệ thống chuyên chở công cộng thiếu thốn hay không thuận lợi, không đáp ứng được nhu cầu di chuyển của đại chúng.
Lái xe là một nhu cầu cần thiết, một việc chúng ta làm hằng ngày, quen thuộc đến nỗi trở nên một phản xạ tự nhiên. Dầu vậy, rất ít người trong chúng ta biết cách hành xử khi bất thình lình gặp những trường hợp khẩn cấp trong khi lái xe như xe bị bể bánh, xe thắng không ăn, xe bị trượt, xe bị hết nước, xe bị hết dầu, xe đâm xuống sông, …vân…vân…Nếu một trong những điều trình bày dưới đây không may xảy ra trong khi chúng ta đang lái xe với vận tốc cao, và nếu chúng ta không bình tĩnh, không phản ứng đúng cách, sinh mạng của chúng ta và những người thân trong xe có thể bị nguy hiểm.
Tác giả không mong những điều xui xẻo này sẽ xảy đến cho quý bạn, nhưng lỡ trong tương lai, nếu một trong những trường hợp hoạ hiếm này thực sự xảy ra, hy vọng rằng bài viết này sẽ giúp quý bạn thoát được cơn hiểm nguy, và được an toàn bình an vô sự.
Sự BÌNH TĨNH là điều tối quan trọng trong bất cứ trường hợp khẩn cấp nào. Nếu bạn hoảng hốt, bạn sẽ làm cho tình thế trở nên tệ hại hơn vì trong nhiều trường hợp, bạn chỉ có một vài giây để phản ứng mà mạng sống của bạn và những người thân trong xe hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự quyết định của bạn trong thời gian ngắn ngủi đó. Nếu bạn giữ bình tĩnh, bạn đã có 50% cơ hội để sống sót, 50% phần còn lại sẽ tuỳ thuộc vào sự hiểu biết và phản ứng đúng hay sai, nhanh hay chậm của bạn. Phản ứng nhanh, đúng phương pháp sẽ tăng cơ hội sống còn của bạn và những người trong xe một cách đáng kể.
Dưới đây là những trường hợp tiêu biểu trong rất nhiều trường hợp khẩn cấp có thể xảy ra trong khi chúng ta đang lái xe.

1. Xe bị đứt thắng:Bạn đang lái xe, bỗng nhiên thắng xe của bạn không còn hữu hiệu để ngừng xe lại hay giảm tốc lực xe nữa. Bạn đạp mạnh trên bàn thắng, nhưng xe vẫn chạy vù vù. Hệ thống thắng xe của bạn đã bị hư hỏng. Thắng không ăn, hay còn gọi là đứt thắng, thường xảy ra không báo trước, do một trong những hư hỏng liên quan đến hệ thống thắng xe của bạn như hết dầu thắng, ống dẫn dầu bị bể, heo dầu bị hư, bố thắng mòn quá mức, vân…vân…Xe của bạn có thể hư thắng khi bạn đang ở trong thành phố, đang ở trên xa lộ hoặc tệ hơn nữa, đang đổ dốc trên đường đèo.
Bất cứ trong trường hợp nào, luôn giữ bình tĩnh, nên nhớ mục đích tối hậu của bạn là tìm mọi cách để dừng xe lại một cách an toàn càng sớm càng tốt.

A. Hư thắng trong thành phố:
Nếu thắng bị hư khi bạn đang chạy trong thành phố, với một vận tốc trung bình khoảng trên dưới 40 miles/giờ, những điều bạn cần làm là:
• Giữ bình tĩnh.
• Không nên tắt máy xe vì nếu bạn không cẩn thận, tay lái có thể bị khoá. Hơn nữa, khi bạn tắt máy xe, tay lái sẽ trở nên rất nặng khó điều khiển.
• Bật đèn chớp emergency
• Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho những xe chung quanh biết bạn đang gặp trở ngại nguy hiểm để họ tránh xa
• Đạp thắng nhiều lần, hy vọng thắng sẽ hoạt động trở lại
• Buông chân ga
• Trả về số nhỏ. Nếu bạn lái xe số tay, trả số về số 4 hoặc 3, rồi 2, rồi 1. Nếu bạn lái xe số tự động, kéo cần số về hết phía sau
• Từ từ kéo thắng tay và lách vào lề phải.
Chú ý: Cẩn thận khi kéo thắng tay. Nếu bạn kéo thắng tay quá mạnh, quá nhanh, xe của bạn có thể bị trượt hoặc có thể bị quay vòng 360 độ.

B. Hư thắng trên xa lộ:
Nếu bạn đang chạy trên xa lộ, với một vận tốc cao 65-75 miles/giờ, trong trường hợp này, những điều bạn cần làm là:
• Giữ bình tĩnh.
• Không nên tắt máy xe vì nếu bạn không cẩn thận, tay lái có thể bị khoá. Hơn nữa, khi bạn tắt máy xe, tay lái sẽ trở nên rất nặng khó điều khiển.
• Bật đèn chớp emergency
• Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho những xe chung quanh biết bạn đang gặp trở ngại nguy hiểm để họ tránh xa
• Đạp thắng nhiều lần, hy vọng thắng sẽ hoạt động trở lại
• Buông chân ga
• Trả về số nhỏ. Nếu bạn lái xe số tay, trả số về 4 hoặc 3, rồi 2, rồi 1. Nếu bạn lái xe số tự động, kéo cần số về hết phía sau
• Chờ cho xe giảm tốc độ xuống khoảng 40 miles/giờ, rồi mới từ từ, kéo thắng tay và lách vào lề phải.
Chú ý: Cẩn thận, nếu bạn kéo thắng tay khi xe còn đang ở tốc độ cao, và nếu bạn kéo quá mạnh, hoặc quá nhanh, xe của bạn có thể sẽ bị trượt, quay vòng 360 độ hoặc lật úp.

C. Hư thắng khi đang đổ dốc trên đường đèo:
Nếu bạn đang đổ dốc với một vận tốc cao 65-75 miles/giờ mà thắng xe bị hư, bạn đang lâm vào tình trạng rất nguy hiểm. Sự an toàn của bạn và những người thân trong xe hoàn toàn tuỳ thuộc vào sự hành xử mau lẹ và đúng phương pháp của bạn. Những điều cần bạn làm trong trường hợp này:
• Giữ thật bình tĩnh.
• Không nên tắt máy xe vì nếu bạn không cẩn thận, tay lái có thể bị khoá. Hơn nữa, khi bạn tắt máy xe, tay lái sẽ trở nên rất nặng khó điều khiển.
• Bật đèn chớp emergency
• Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho những xe chung quanh biết bạn đang gặp trở ngại nguy hiểm để họ tránh xa
• Đạp thắng nhiều lần, hy vọng thắng sẽ hoạt động trở lại
• Buông chân ga
• Trả về số nhỏ. Nếu bạn lái xe số tay, trả số về 4 hoặc 3, rồi 2, rồi 1. Nếu bạn lái xe số tự động, kéo cần số về hết phía sau. Xe của bạn sẽ giảm tốc lực chút đỉnh nhưng vẫn đổ dốc với tốc lực cao.
• Từ từ, kéo thắng tay
Chú ý: Cẩn thận, nếu bạn kéo thắng tay quá mạnh, hoặc quá nhanh, xe của bạn sẽ chắc chắn sẽ bị trượt hoặc sẽ quay vòng 360 độ hoặc lật úp.
• Nếu sau một thời gian ngắn xe bạn vẫn không dừng lại, có lẽ hệ thống thắng tay của bạn đã bị cháy và trở nên hoàn toàn vô hiệu. Để ý và tức khắc lái xe vào những “run-away-ramp”. Đây là những đường hoặc exit đặc biệt dành cho những xe đang đổ dốc bị hư thắng. Đường thường được trang bị những đụn cát để dừng xe lại. Hầu hết trên các đoạn đường đổ dốc đều có bảng chỉ dẫn để vào những con đường đặc biệt này.
• Nếu không có “run-away-ramp”, cố gắng làm giảm tốc lực xe bằng cách quẹt bên phải của xe vào những chướng ngại vật trên đường như bụi rậm, bờ rào cản… Đừng lo lắng về sự hư hại của chiếc xe. Mạng sống của bạn và những người trên xe quan trọng hơn.
• Nếu bạn đã làm hết mọi cách mà xe vẫn không dừng, cách cuối cùng để làm cho xe ngừng lại là ủi xe vào bụi rậm. Bụi rậm bên đường là chỗ an toàn nhất cho trường hợp này.
Chú ý: Tuyệt đối không bao giờ lao xe vào gốc cây, cột đèn hay mõm đá. Luôn luôn ghi nhớ là, trong những điều tệ hại, bạn sẽ có cơ hội sống còn nếu bạn khôn ngoan chọn điều ít tệ hại nhất.

2. Xe bị bể bánh:
Bạn đương lái xe trên xa lộ với tốc lực cao, bỗng nhiên một trong 4 bánh xe của bạn bị nổ vì những lý do như bánh xe mòn quá độ an toàn ( gai xe mỏng hơn 1/32 hay .030 của một inch), bánh xe cán qua những vật sắc nhọn, bơm bánh xe quá độ…. Xe của bạn lập tức sẽ bị mất thăng bằng, và sẽ chao đảo. Những điều bạn cần làm trong trường hợp này là:
• Giữ bình tĩnh và không đạp thắng. Nếu bạn hốt hoảng đạp thắng, xe của bạn có thể quặt về một bên và sau đó sẽ lật và sẽ lăn nhiều vòng.
• Buông chân ga và kềm chặt tay lái. Sau một vài giây chao đảo, xe của bạn sẽ lấy lại được thăng bằng và bạn có thể điều khiển xe.
• Sau khi xe hết chao đảo, bật đèn chớp emergency, đạp thắng và từ từ lách vào lề phải.
• Nếu bạn đang ở gần lối ra xa lộ, lái xe chậm ra khỏi xa lộ. Đừng bận tâm về việc hư vỏ xe và niền xe. Sự an toàn của bạn quan trọng hơn.
• Nếu bạn ở quá xa lối ra xa lộ, tắp và đậu xe sát lề phải. Gọi 911 xin tiếp cứu nếu bạn có phôn cầm tay. Nếu đang ở gần hộp điện thoại khẩn cấp trên xa lộ, bạn có thể gọi xin tiếp cứu tại đó. Bạn chỉ cần nhắc điện thoại lên, điện thoại sẽ tự động nối với tổng đài và sẽ có nhân viên trực giúp đỡ bạn.
• Trong khi chờ đợi để được tiếp cứu, vào trong xe, khoá chặt cửa xe cho đến khi thấy nhân viên công lực hoặc nhân viên của hãng kéo xe tới.
Chú ý: Tuyệt đối không bao giờ băng ngang xa lộ hoặc thay bánh xe trên xa lộ. Không mở cửa xe cho bất cứ một người lạ mặt nào nếu không phải là nhân viên công lực hay nhân viên của hãng kéo xe

3. Xe bị trượt (skid or hydroplaning):
Xe bị trượt có nhiều lý do, thường là vì bạn thắng gấp, quẹo gắt hoặc vì đường trơn trợt trong mùa mưa, hay đường bị đóng băng. Nếu bạn không để ý và bảo trì vỏ xe của bạn đúng mức đến nỗi chúng bị mòn quá độ (gai bánh xe mỏng hơn 1/32 của một inch), bạn đang đánh bài với sinh mạng của bạn và những người thân trong xe mỗi khi bạn lái xe trên đường hoặc xa lộ, nhất là vào mùa mưa hoặc mùa tuyết.
Lý do là khi những bánh xe của bạn quá mòn, những rãnh bánh xe sẽ không còn khả năng thoát nước hoặc gai xe không còn khả năng bám trên mặt đường, khi bạn lái xe qua khoảng đường mưa ướt đóng vũng, hoặc qua đoạn đường bị đóng băng, xe của bạn sẽ có cơ hội bị trượt ngang và bạn sẽ mất sự điều khiển chiếc xe. Đôi khi xe của bạn sẽ trượt trên làn băng mỏng (hydroplaning) như người trượt tuyết. Trường hợp này thường xảy ra khi xe đạt tốc độ 35miles/giờ, tệ nhất là khoảng 55miles/giờ. Những điều nên làm trong trường hợp này là:
• Giữ bình tĩnh và không đạp thắng. Nếu bạn hốt hoảng đạp thắng, xe của bạn có thể sẽ quay vòng 360 độ, sẽ lật và lăn nhiều vòng, sẽ đâm vào gốc cây hoặc thành xi măng chắn trên xa lộ.
• Buông chân ga
• Nếu xe trượt vì đi ngang qua đoạn đường có nước đọng vũng, bạn chỉ cần kềm chặt tay lái, sau khi xe qua khỏi vũng nước, xe sẽ trở lại thăng bằng, bạn sẽ có thể lấy lại sự điều khiển xe.
• Nếu xe đuôi bị trượt ngang vì đường đóng băng hay tuyết, bạn chỉ cần bẻ tay lái cùng chiều với đuôi xe đến khi bạn cảm thấy có thể điều khiển được xe. Sau đó, cẩn thận bẻ tay lái ngược lại đến khi xe trở lại thăng bằng

4. Máy xe bị nóng quá độ (engine overheating):
Máy xe bị nóng quá độ có thể do nhiều nguyên nhân như bình nước hoặc những ống cao su dẫn nước bị lủng làm mất hết nước, bơm nước bị hư, dụng cụ điều hoà nhiệt độ (thermostat) bị hư hoặc dây kéo cánh quạt bị đứt, vân…vân… Nhiều khi chỉ vì bạn xài máy lạnh quá độ trong mùa hè, hoặc bị kẹt xe nhiều tiếng đồng hồ trên đường hay xa lộ cũng làm cho máy xe bị nóng quá mức.
Trong điều kiện bình thường, cây kim chỉ nhiệt độ trong xe của bạn sẽ nằm ở giữa mực nóng (H) và lạnh (C). Bạn nên luôn để ý đến cây kim này. Nếu một khi nó vượt khỏi mức chính giữa của H và C, bạn sẽ phải có hành động. Những điều nên làm trong trường hợp này là:
• Nếu bạn đang ở một nơi xa lạ và điều kiện an toàn không cho phép bạn dừng lại, và nếu cây kim chỉ nhiệt độ chưa hoàn toàn lên đến vạch đỏ (H), bạn có thể tiếp tục lái về nhà, đến nơi an toàn, hoặc đến tiệm sửa xe nếu bạn làm những điều sau đây:

1. Tắt máy lạnh
2. Quay tất cả cửa kiếng xuống và mở máy sưởi đến mức tối đa bằng cách kéo cần nhiệt độ về hết tay phải và mở quạt đến mức mạnh nhất. Những điều này có thể giúp làm giảm nhiệt độ máy xe để bạn có thể chạy tiếp tục
• Nếu điều kiện an toàn cho phép hoặc nếu cây kim chỉ nhiệt độ đã lên đến vạch đỏ, bạn nên dừng lại bên lề đường, tắt máy, mở nắp xe và chờ cho máy nguội hoặc gọi cho cảnh sát hoặc xe kéo
Chú ý: Điều tối quan trọng trong trường hợp này là không bao giờ mở nắp bình nước khi máy xe còn nóng. Nếu bạn mở nắp bình nước xe trong khi máy xe còn nóng, nước trong bình sẽ xịt ra với một áp xuất rất cao, bạn sẽ bị phỏng hoặc bị mù.

5. Bàn đạp ga bị kẹt:
Hãy tưởng tượng bạn đang lái xe, bạn muốn xe chạy chậm lại, nhưng khi bạn nhấc chân ra khỏi bàn đạp ga, xe vẫn phon phon chạy. Hoặc bất thình lình bàn đạp ga tự nhiên bị kéo xuống, xe của bạn vọt tới trước và gia tăng tốc lực. Bạn phải làm gì trong trường hợp này?
Những điều bạn cần làm là:
• Giữ thật bình tĩnh.
• Bật đèn chớp emergency
• Tắt máy xe
Chú ý: Cẩn thận, vặn chìa khoá ngược chiều kim đồng hồ chỉ một nấc. Tay lái xe sẽ khoá cứng nếu bạn vặn hết hai nấc.
• Đạp thắng cho xe ngừng lại cành nhanh càng tốt
• Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho những xe chung quanh biết bạn đang gặp trở ngại và tắp vào lề phải. Tay lái xe bạn sẽ rất nặng nhưng bạn vẫn có thể bẻ lái được.

6. Xe không thể bẻ lái được:
Xe không thể bẻ lái được có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không báo trước. Bạn không còn điều khiển được xe như ý muốn. Có thể hệ thống bẻ lái xe của bạn đã bị hư một bộ phận. Đôi khi, bạn vẫn điều khiển xe được nhưng tay lái rất nặng, như trường hợp dây kéo bị đứt hoặc phần trợ lực tay lái (power steering) bị hư. Những điều cần bạn làm trong trường hợp này:
• Giữ thật bình tĩnh.
• Bật đèn chớp emergency
• Bóp kèn, pha đèn, ra hiệu cho những xe chung quanh biết bạn đang gặp trở ngại nguy hiểm để họ tránh xa
• Đạp thắng để xe ngừng lại càng sớm càng tốt
• Đậu xe sát lề và gọi cho cảnh sát hoặc xe kéo

7. Xe bị mất áp xuất của nhớt máy:
Khi đèn báo áp xuất nhớt máy bất thình lình hiện lên, không có nghĩa là xe bạn bị hết nhớt, mà đó là dấu hiệu của áp suất nhớt xuống thấp hơn mức bình thường. Điều này có thể do xe thiếu nhớt, bơm dầu xe bị hư, hoặc đôi khi chính hệ thống đèn báo bị hư. Trong bất cứ trường hợp nào, bạn nên dừng xe lại tức thời và kiểm soát lại hệ thống nhớt. Những điều nên làm trong trường hợp này:
• Bật đèn chớp emergency và tắp xe vào lề phải
• Mở nắp xe và kiểm soát mực nhớt bằng cây đo. Nếu mực nhớt quá thấp, đổ thêm nhớt ( luôn luôn đem theo trong xe ít nhất một hoặc hai lon nhớt dự trữ). Kiểm soát lại mực nhớt
• Nếu mực nhớt ở mức bình thường mà đèn báo vẫn sáng, nếu bạn không nghe những tiếng kêu bất thường từ động cơ xe, và nếu điều kiện an toàn không cho phép để bạn chờ cảnh sát hoặc xe kéo đến, bạn có thể lái xe một vài dặm để đến tiệm sửa xe, nhưng đừng lái xa hơn.

8. Xe bị đâm xuống sông, hồ….
Trong một vài trường hợp hoạ hiếm xe của bạn bị lạc tay lái và đâm thẳng xuống sông hoặc xuống hồ. Thông thường, xe của bạn sẽ nổi vào khoảng vài phút trước khi chìm hoàn toàn xuống nước. Nếu bạn bình tĩnh và nếu bạn hành xử đúng cách trong thời gian này, bạn sẽ có nhiều cơ hội thoát ra ngoài và sống sót. Những điều bạn cần làm là:
• Giữ thật bình tĩnh.
• Đừng phí thì giờ vô ích để tìm cách mở cửa xe. Áp xuất bên ngoài của nước sẽ làm cửa xe bạn không thể nào mở được. Quay cửa kiếng xuống và thoát ra ngoài bằng cửa sổ.
• Nếu cửa kiếng xe của bạn thuộc loại power, và bạn không thể hay chỉ có thể quay cửa kiếng xuống được một phần vì điện trong xe bị mất, nhanh chóng di chuyển về phía sau xe nơi vẫn còn dưỡng khí (vì đầu xe nặng sẽ chìm trước), chờ đến khi trong xe hoàn toàn ngập nước để áp xuất bên ngoài và bên trong bằng nhau, hít một hơi dài, mở cửa xe và thoát ra ngoài

9. Buồn ngủ:
Buồn ngủ hoặc mệt mỏi trong khi lái xe là một trong những nguyên nhân chính đưa đến tai nạn trên xa lộ đưa đến cái chết cho hằng trăm ngàn người tại Hoa Kỳ.
Phương thuốc chữa bịnh buồn ngủ hay nhất là giấc ngủ. Vì vậy, nên cố gắng ngủ đầy đủ trước khi ngồi trước tay lái hoặc trước khi làm một cuộc hành trình đường dài. Không bao giờ lái xe quá sức của mình hoặc trên 12 tiếng một ngày.
Nếu bạn đang lái xe và bỗng dưng cảm thấy buồn ngủ, hoặc có những triệu chứng như mệt mỏi, chảy nước mắt, đầu óc mơ màng, mở mắt không nổi, giật mình tỉnh giấc khi xe cán lên những lằn đinh ngăn đường, vân…vân…, và nếu bạn không dừng xe lại mà vẫn tiếp tục lái, bạn đang đánh bài với sinh mạng của chính bạn, của những người thân trong xe và của những người chung quanh. Những điều bạn cần phải làm ngay là:
• Bật đèn chớp emergency
• Tắp vào lề, dừng xe lại và đổi tay lái cho người khác.
Nếu bạn chỉ có một mình:
• Xuống exit nếu bạn đang ở trên xa lộ, tìm nơi an toàn và ngả ghế ngủ khoảng 15 hay 20 phút để lấy lại sức, ra khỏi xe và đi bách bộ chung quanh xe khoảng 10 phút để máu lưu thông tuần hoàn trong cơ thể, hoặc làm một vài động tác thể dục. Bạn sẽ cảm thấy tỉnh táo và có thể tiếp tục
• Nếu bạn không thể xuống exit, quay cửa kiếng xuống nếu trời lạnh hoặc quay cửa kiếng lên và mở máy lạnh tối đa khi trời nóng. Điều nên nhớ là, nhiệt độ trong xe càng cao sẽ làm bạn càng thêm buồn ngủ
• Nếu trong xe có đá lạnh, lấy một cục và bỏ lên sau gáy
• Uống cà phê nóng hoặc trà nóng (trà sâm là tốt nhất)
• Nghe nhạc giựt gân hoặc nói chuyện với người bên cạnh
• Nếu đã làm tất cả các điều trên mà bạn vẫn lim dim, mơ màng, hoặc giật mình tỉnh giấc mỗi khi xe cán qua lằn đinh ngăn đôi đường, bạn phải tức khắc tìm chỗ an toàn ngừng xe lại và ngủ một giấc để lấy lại sức. Không bao giờ cố gắng tiếp tục lái xe khi bạn đang buồn ngủ

10. Những xa lộ tử thần:
Tại Hoa Kỳ, có những xa lộ được mệnh danh là những “xa lộ tử thần” vì số người tử thương trên những xa lộ này. Đó là những xa lộ xuyên bang, hoặc trong tiểu bang, thường được gọi là xa lộ đồng quê, chỉ có hai lối (lanes) cho xe chạy, chỉ có lằn đinh ngăn đôi đường nhưng không có tường chắn ở giữa. Bạn nên tránh dùng những xa lộ này nếu có thể. Thay vào đó, bạn nên dùng những xa lộ có tường chắn ở giữa và có nhiều lối cho xe chạy. Nếu bạn bắt buộc phải dùng những xa lộ này, xin nhớ kỹ những điều sau đây:
• Chỉ qua mặt ở những chỗ mà lằn vẽ đứt đoạn ở bên phần đường của mình
• Khi muốn qua mặt xe khác, bạn phải chắc chắn là phía trước không có xe ngược chiều đang đi tới, hoặc nếu có xe ngược chiều đang đi tới, bạn phải chắc chắn là bạn có đủ thời giờ để qua mặt
• Không bao giờ qua mặt xe khác tại những khúc đường quanh, hoặc trên dốc
• Không bao giờ qua mặt xe khác khi điều kiện thời tiết không an toàn như: nắng chói, sương mù, mưa, tuyết, đường đóng băng, vân…vân…
Chú ý: Tuyệt đối không bao giờ qua mặt ban đêm khi bạn nhìn thấy hai ánh đèn xe phía trước dù rất nhỏ. Lý do là bạn sẽ không thể lượng định được khoảng cách của chiếc xe ngược chiều và sẽ không có đủ thì giờ để qua mặt
Nếu bạn đang lái xe trên những xa lộ này và bỗng dưng bạn nhận thấy chiếc xe ngược chiều đang từ từ lấn sang phần đường của bạn. Điều này thường xảy ra vì người tài xế của chiếc xe đó lơ đãng, không tập trung trong việc lái xe, đang buồn ngủ, đang bị ảnh hưởng của rượu, ma tuý, thuốc uống… hoặc do những lý do khác.
Bạn phải làm gì ? Nếu bạn không nhanh chóng hành động hoặc hành động không đúng cách, sinh mạng của bạn và của những người thân trong xe sẽ bị nguy hiểm. Những điều bạn nên làm trong trường hợp này là:
•Bóp kèn, pha đèn báo động người tài xế của chiếc xe ngược chiều. Hầu hết trong mọi trường hợp, người tài xế chiếc xe ngược chiều sẽ sửa sai và trở về phần đường của anh ta.
Nếu bóp kèn và pha đèn không đem lại kết quả, lái xe về sát phía bên phải để tránh tai nạn.
Chú ý: Không bao giờ lách về phía trái vì người tài xế xe ngược chiều có thể giật mình, sửa sai và lách về bên phải của anh ta. Bạn và anh ta sẽ đụng nhau ở giữa đưỡng
Du lịch xuyên bang bằng xe hơi là điều rất thú vị, đem lại cho chúng ta những kinh nghiệm khó quên, nhưng chúng ta cũng phải chấp nhận một thực tế rất phũ phàng: xe hơi là loại vũ khí giết người nếu chúng không được xử dụng đúng cách nhất là trong những trường hợp khẩn cấp. Tác giả chỉ ước mong bài viết này đã đem đến cho đọc giả những kiến thức căn bản hầu có thể bình an vô sự nếu những rủi ro, hoạ hiếm đề cập ở trên xảy ra cho các bạn.

Chúc các bạn lái xe thật cẩn thận và an toàn.

send in by friend

3/28/12
Đây là một bài phân tích của một BSVN trẻ tuổi


Bột nghệ: Bột nghệ là một thuốc sát trùng (antiseptic) rất mạnh, là một antibiotic thiên nhiên (trụ sinh), có nhiều anti-oxidants (chống lão hoá). Khi dùng nghệ tươi để tẩy sẹo mổ hay sẹo trứng cá (trẻ dậy thì), thì vết sẹo lành thật nhanh và các mụn cũng bị tẩy sạch. Nghệ tốt hơn các thuốc trị trứng cá vì vừa sát trùng, vừa lành vết thương, vừa làm nhạt sẹo rất hiệu nghiệm. Chỉ trong vòng 1, 2 tuần là vết sẹo lành, vết sẹo nhoà đi và không thấy vết mổ nữa.

Nếu ta trộn chung bột nghệ với mật ong thật và sống (không phải nước đường, mật miá hay caramel - nước đường thắng như nước mầu) thì lại thêm anti-oxidants và mạnh như natural antibiotic.

Cháu có người mợ khi chạy sang Mỹ thì bị lang beng, loang lổ cùng mặt. Người con trai học bác sĩ lấy vợ bác sĩ Ấn độ, mách cho là bên gia đình vợ dậy trộn bột nghệ (mua ở tiệm Ấn độ bao to cho rẻ) với mật ong tươi (chưa nấu, mua ở local farmer's market), viên thành cục như ô mai cam thảo. Sau khi phơi khô thì cho vào microwave cho khô kỹ thêm. Thật ra mấy thứ sát trùng, antiobiotic này không thể mốc được. Mỗi ngày, mợ cháu nhai 3 viên, sáng trưa chiều ba bữa. Chỉ trong 2-3 tháng là da mặt trở lại bình thường, một mầu và trắng mịn như xưa.

Mỗi khi bị vết thương, sưng cổ họng... cần antibiotic, cháu cứ mua Turmeric viên từ các health food stores, uống thay cho trụ sinh. Chỉ 2-3 ngày là hết sưng. Tuy nhiên, ta là người Á Đông cần để ý xem mình có ăn món gì quá nóng (ớt, tỏi, sầu riêng, xoài, mít...), làm sưng cơ thể, khơi dậy arthritis (sưng khớp xương) thì nên bớt đi và uống nước mát. Nếu không chắc là bệnh gì thì nên nấu chè đậu xanh cả vỏ (neutralizer, detox), rong biển (phổ tai, seaweed) hay ăn nhiều rau ngò (1 bó cilantro 1 ngày - the best detoxifying herb) mà ăn. Chỉ trong vòng 1 ngày là tống được các chất độc như chì (lead), kim nhũ (mercury)... ra khỏi cơ thể. Những chất chemical và toxic metals rất độc, làm cho gan, thận... bị tắc nghẹt và ngưng làm việc tẩy độc. Rau ngò là binding agent, quện lấy các chất toxic metals và đẩy ra ngoài.

Cá (nục hay bất cứ loại cá nào) đã ươn hay mang toxic chemicals từ water run off ( từ chemical plants, pesticides từ ruộng đồng...) có thể làm tắc gan, cứng gan và gan ngưng làm việc tẩy độc ngay. Cơ thể ta có thể nhiễm trùng hay nhiễm độc trầm trọng và blood pressure cũng như sugar level drop nhanh chóng. Mercury có thể ảnh hưởng đến luồng điện trong cơ thể và óc, và làm ngăn cản (impair) những functions thật basic nhất như thở, đi đứng, tim đập... và có thể gây nên epilepsy (phong đòn gánh) hay bất tỉnh. Cá còn có thể đưa vào thân ta parasites (ký sinh trùng) nếu ăn sống (sushi, sashimi, seviche, gỏi...) nấu chưa chín hẳn hay chưa lọc sạch phần độc. Những ký sinh trùng có thể làm shut down toàn cơ thể trong 24 tiếng, làm gan sưng vù và nghẽn các lục phủ ngũ tạng, hay làm máu đóng cục, nghẽn các tinh mạch. Phổi không thở được, thì không có air exchange là tim cũng shut down. Ông bố chồng cháu ăn cá lúc 12 giờ trưa, 1 giờ là ngất siủ và blood pressure dropped to nothing. Ông ta vào nhà thương, 5 ông bác sĩ không chẩn được bệnh. Cháu hỏi một ông Nutritionist, chuyên về Toxicology thì được biết như trên. Cháu vội chạy vào nhà thương, chỉ cho các đấng kia biết và họ làm detox.

Parasites rất nguy hiểm, nhưng nguy hiểm bội phần khi chết hơn là khi sống. Khi sống, nó có thể đục thủng thân ta, muốn đi đâu là đi, từ da đến óc, làm ta bị chẩy máu toàn thân. Nếu nó lên óc thì có thể đứt mạch máu óc, mù mắt... Tuy nhiên, khi chết, các bạch huyết cầu trong thân ta bu lại, bám lấy con xác ký sinh trùng và tạo nên một cục to như bướu (tumor), làm nghẹt sự lưu thông của mạch máu hay cản trở việc làm của bắp thịt. Nếu bác có giờ, cháu mời bác tìm trong Internet chương trình Monsters Inside Me để hiểu rõ hơn.


Nước ngọt (Coca Cola, Pepsi Cola... ) rất độc cho sức khoẻ vì nhiều lý do:

1. Đường refined, biến chế, tẩy trắng... rất addictive (dễ nghiện) hơn bất cứ các chất độc khác. Trong cái lưỡi của người bình thường, các tế bào phát triển trước hết là tế bào cho ta thưởng thức chất ngọt, xong đến chua, mặn, đắng, chát và cay. Diet của người Mỹ chỉ có 3 vị là ngọc, mặn và chua. Cơm Ấn độ có cả 6 vị. Chính vì thế mà người Mỹ hay làm thức ăn và uống nhiều đường để bán cho nhiều hàng, dù biết là đường trắng cũng như bột mì trắng (hoá ra glucose khi vào cơ thể ta) làm gan ngưng làm insulin. Đó là khi ta mệt rũ ra và phài ăn thêm đường hay kẹo. Sau một thời gian dài, ta mắc bệnh tiểu đường (diabetes), tức là cơ thể không thể hấp thụ (metabolize) được đường từ thức ăn và ăn đường vào là sẽ thải qua đường tiểu ra. Cơ thể trở thành malnourished (thiếu dinh dưỡng) và nhiều phần bắt đầu chết dần.

2. Đường là nguyên do gây ra nhiều loại cancers.
Đường (refined sugar, refined starches, corn syrup...) là nguyên cơ của nhiều bệnh ung thư (cancers). Nếu ta có thèm chất ngọt thì nên ăn trái cây hay dùng các loại complex sugar (mật ong, kẹo mạch nha, agave nectar...), complex starches (gạo lứt) hay thay đường bằng lá cây Stevia (zero calorie) hay Xylitol (natural sugar but zero calorie). Xin chớ dùng Equal (Aspertame), Sweet & Low (Saccharin) hay Splenda. Cơ thể ta không thể nhận ra các chất hoá học nhân tạo này và không tiêu hoá được (metabolize). Các chất này đọng đầy các bộ phận detox như gan, kidney, pancreas... và làm chướng ngại vật như đống rác. Một ngày nào đó, cơ thể ta đầy rác rến, không làm việc nữa và đình công vĩnh viễn.

Nếu bác lùi xa và quan sát lại xã hội Mỹ thì sẽ nhận định là xứ Mỹ giầu có nhất nhưng cũng là sắc dân đứng hàng đầu về cancer, heart attack, strokes, diabetes và bao nhiêu bệnh nhà giầu như depression, gout... Nếu ăn theo đúng loại metabolic type của mình (Sympathetic hay ParaSympathetic ) và theo đúng loại máu của mình (A, B, AB, O, positive, negative...) thì sẽ không có bệnh gì. Ngoài ra môi trường sống có những pollution thấy được (rác rến, Asbestos...) và loại không nhìn thấy (Ozone, Radiation, Radon...). Có những nhà hay văn phòng xây quá gần cột điện cao thế, làm chất sắt hay metals trong máu chạy bậy bạ.

3. Các chất artificial flavoring rất độc. Mình không biết là các chất đó có phải là thức ăn cho người hay là chất bậy bạ như mấy hãng vô lương tâm bên Trung Hoa làm.

4. Carbon Dioxide làm nước có bọt có thể tạo nên các bong bóng trong cơ thể ta và gây nên vấn đề. Nếu thiếu kiến thức, nhiều khi các chemists vườn pha các chất tẩm bậy, phạt nhau, làm hư hại cơ thể hay tạo nên sạn trong thân.

5. Coca Cola, Pepsi Cola... rất nhiều chất độc mạnh, có thể dùng để lau chùi bình điện đóng corrosion, hay chất rỉ sét, đóng vôi, đóng nhựa. Chất acid rất tai hại dù lưỡi ta không cảm nhận được nhưng tiêu thụ trường kỳ độc.

6. Chất phèn để lọc nước và preservatives để tránh hư thối cũng rất là độc. Đó là những chất chemical hoá học, không phải là natural như đường trong trái cây, gạo hay đậu thiên nhiên. Cơ thể ta không nhận ra các molecules đó thì không tiêu hoá mà cũng không thải ra ngoài. Rốt cục, người ta toàn là chất độc, chất acid, ký sinh trùng... trục trặc hết chuyện này đến góc kia, gia tăng tốc độ của việc lão hoá cơ thể.

7. Nước bên Mỹ phải lọc từ chất chemical (pesticide, insecticide...), rác rến (particles, mud...) đến minerals, metals độc. Các nước ngoài không dùng các loại máy reverse osmosis nên có thể còn những chất này. Tuy nhiên, nếu uống nước purified, reverse osmosis... thì cơ thể ta sẽ thiếu chất minerals (khoáng chất) và thiếu ăn thức ăn tươi (thiếu vitamins) thì óc không làm việc điều hoà, làm điện chạy liên tục thì tư tưởng sẽ bị đứt đoạn, thiếu quân bằng, tứ chi rã rời, bủn rủn, chóng mặt hay có khi nói năng lảm nhảm, không đầu đuôi. Minerals rất ư quan trọng cho cơ thể ta làm việc chính xác. Ăn uống thiếu dinh dưỡng, tiêu thụ thức ăn giả (margarine hay shortening, transfat, đường hoá học, artificial flavoring, coloring...) sẽ làm cho cơ thể bị yếu dần. Lúc ấy, các con bệnh, vi trùng (bacteria), siêu vi trùng (virus)... sẽ xâm chiếm thân yếu như các ký sinh trùng (rong rêu, cây tầm gởi...) xâm nhập ăn tươi nuốt sống cây yếu ớt. Từ từ, chúng tiêu hủy cơ thể chúng ta.
Tốt hơn hết, ta nên ăn uống kỹ lưõng bằng cách học hỏi qua Internet. Chưa bao giờ việc nghiên cứu dễ dàng, nhanh chóng và phong phú như thời đại Information Age này. Tránh ăn thức ăn tiền chế (frozen TV dinners, các thức của VN hoặc Trung Quốc làm sẵn...) và tránh pizza, hamburgers, thức nướng cháy bén lửa (carcinogenic gây ra cancer), uống nước ngọt, thịt chứa preservatives như bacon, ham, luncheon meats, Spam, hot dogs, Vienna Sausages, lạp xưởng...
Ngoài ra, cháu xin lưu ý về vụ ăn chay, các thức giả cá, giả giò... làm bằng đậu nành, rong biển, mì căn... Nhiều món như các bác đã thấy là plastic. Ăn vào không tiêu nhưng nếu không may mà thải ra, thì ở lì trong ta, làm tắc tị, nghẹt cứng đường ruột hay trong ruột dư. Ngoài ra đậu nành dù mang tên là lành nhưng có thể rất tai hại cho nhiều người. Đậu nành mimic (giả) estrogen, một hormone có nhiều trong đàn bà nhưng thân đàn ông cũng có sản xuất một ít. Nếu ta có quá nhiều estrogen thì sẽ gây ra hormonal imbalance, làm xáo trộn cơ thể. Một người bình thường có trên 100 loại hormone thì mới function hoàn hảo. Quá nhiều loại hormone này, thiếu hormone kia, sinh ra nhiều bệnh. Đàn bà quá nhiều testosterone thì mọc râu rậm rạp, giọng nói ồ ồ như vịt đực. Đàn ông ăn quá nhiều đậu nành thường hay có giọng mái, thanh tao như đàn bà và ít râu ria, mặt mày láng coóng, da mịn màng, đi đứng yểu điệu như con gái. Đây là loại estrogen supplement các cô "boy" bên Thái Lan (hay Micheal Jackson) uống để thêm nét con gái.
Nếu anh có máy hiển vi xem live blood test, thì có thể nhìn thấy các hồng/bạch huyết cầu, đếm từng tế bào, các parasites (run sán lải to nhỏ), các chất độc cũng như rác rưởi bơi lội trong toàn thân ta.

send in by friend

11/30/11
WD-40 and Baking Soda

WD-40 uses:

1. Protects silver from tarnishing.
2. Removes road tar and grime from cars.
3. Cleans and lubricates guitar strings.
4. Gives floors that 'just-waxed' sheen without making them slippery.
5. Keeps flies off cows . (I love this one!)
6. Restores and cleans chalkboards.
7 Removes lipstick stains.
8. Loosens stubborn zippers.
9. Untangles jewelry chains.
10. Removes stains from stainless steel sinks.
11. Removes dirt and grime from the barbecue grill.
12. Keeps ceramic/terra cotta garden pots from oxidizing.
13. Removes tomato stains from clothing.
14. Keeps glass shower doors free of water spots ..
15. Camouflages scratches in ceramic and marble floors.
16. Keeps scissors working smoothly.
17. Lubricates noisy door hinges on vehicles and doors in homes.
18 It removes black scuff marks from the kitchen floor! Use WD-40 for those nasty tar and scuff marks on flooring. It doesn't seem to harm the finish and you won't have to scrub nearly as hard to get them off. Just remember to open some windows if you have a lot of marks.
19. Bug guts will eat away the finish on your car if not removed quickly! Use WD-40!
20. Gives a children's playground gym slide a shine for a super fast slide.
21. Lubricates gear shift and mower deck lever for ease of handling on riding mowers...
22 Rids kids rocking chairs and swings of squeaky noises.
23. Lubricates tracks in sticking home windows and makes them easier to open..
24. Spraying an umbrella stem makes it easier to open and close.
25. Restores and cleans padded leather dashboards in vehicles, as well as vinyl bumpers.
26. Restores and cleans roof racks on vehicles.
27. Lubricates and stops squeaks in electric fans
28. Lubricates wheel sprockets on tricycles, wagons, and bicycles for easy handling
29. Lubricates fan belts on washers and dryers and keeps them running smoothly.
30. Keeps rust from forming on saws and saw blades, and other tools.
31. Removes splattered grease on stove.
32. Keeps bathroom mirror from fogging.
33. Lubricates prosthetic limbs.
34. Keeps pigeons off the balcony (they hate the smell).
35. Removes all traces of duct tape.
36. Folks even spray it on their arms, hands, and knees to relieve arthritis pain.
37. Florida 's favorite use is: 'cleans and removes love bugs from grills and bumpers.'
38. The favorite use in the state of New York , WD-40 protects the Statue of Liberty from the elements.
39. WD-40 attracts fish. Spray a little on live bait or lures and you will be catching the big one in no time. Also, it's a lot cheaper than the chemical attractants that are made for just that purpose. Keep in mind though, using some chemical laced baits or lures for fishing are not allowed in some states.
40. Use it for fire ant bites. It takes the sting away immediately and stops the itch.
41. WD-40 is great for removing crayon from walls.. Spray on the mark and wipe with a clean rag.
42. Also, if you've discovered that your teenage daughter has washed and dried a tube of lipstick with a load of laundry, saturate the lipstick spots with WD-40 and rewash. Presto! The lipstick is gone!
43. If you sprayed WD-40 on the distributor cap, it would displace the moisture and allow the car to start.

PS The basic ingredient is
FISH Oil

Baking soda
2 分鐘去掉農藥
蔬果殘留農藥,政府提供的辦法只有多泡水,一項新研究發現,竟然只要一包幾十塊錢的小蘇打粉就能去除殘留農藥和自來水中的氯氣,帶您一起看看專家的研究。蔬果農藥殘留問題,連政府農政單位都只能勸大家多泡水。朝陽科技大學陳耀寬博士卻發現一個極簡單的辦法那就是小蘇打粉。
小蘇打粉一湯匙泡水,水變成微黃顏色,再把水果蔬菜放
進去清洗。陳耀寬 博士:「這樣浸泡2 到3 分鐘就OK 了,就可以吃了。」
2 分鐘去掉農藥,再看看它怎麼去除自來水中的氯。小蘇打粉這麼神奇,能除農藥又能除氯,專家說其實這很簡單,小蘇打粉其實就是碳酸氫鈉粉,化學式是 NaHCO3! ,Na 是鈉帶正電,放到自來水裡面,會跟水中帶負電的氯結合變成氯化鈉,也就是鹽巴,這解決了自來水氯毒的問題。
再來就是H氫,氫帶正電加入水中會結合帶負電的水分子
O2,變成OH 弱鹼水,一般大部份的農藥都是酸性,因此弱鹼水中和酸性之外,還能加速去除附著在蔬果上的農藥。
專家強調,小蘇打粉還有一個妙用,燙青菜前加一點,可以防止葉綠素流失,燙好的青菜比較不會變黃。家庭必備 好 物—小蘇打粉 baking soda一直知道小蘇打粉用途多多,這個週末終於買了。其實並不難買,超市裡面擺麵粉那櫃一定有,通常拿來做蛋糕。如果能去大賣場或化工行買大包裝的更便宜。
洗衣服
我最主要的目的是要拿它來洗衣服,據說它有軟化水質的功力,對汗漬和分泌物有奇效,連小朋友的尿布只要先在小蘇打粉裡面泡一下再洗,就算穿兩年也潔白如新,一點發黃的尿垢痕都不會留下。這次實驗洗衣還有另外一個令我驚喜的附加效果,消異味。
我住的地方很潮濕,偏偏又沒有陽台,洗完的衣服只能晾在室內陰乾,晾衣服的那幾天我的心情都會像空氣的味道一樣霉霉的。格外令我想念高雄乾燥溫暖大太陽曬出的舒爽。加了小蘇打粉洗出來的衣服居然一點霉味也沒有!連洗衣槽聞起來都特別的乾淨。
小蘇打粉小蘇打粉阿,你真是我的 好 朋友。
冰箱/浴室
挖到寶的我趕快上網查小蘇打粉還有什麼功用,沒錯,消異味正是它的招牌魅力。我也放了一點點在冰箱裡面,冰箱臭味也是我最討厭的臭味來源,以後不用常常更換很貴的冰箱除臭劑了。
小蘇打粉俗又大碗,凝結成塊以後還可以二次利用拿來洗衣服。
小蘇打粉是弱鹼性,據說拿來洗茶壺對付茶垢也有奇效,不過大概是我沒有耐心,搓沒兩下就放棄了,沒有網路上所說的閃閃亮亮宛若新生的奇蹟。
洗澡的時候把小蘇打粉也帶進去,用熱水溶解,朝水龍頭罩頭淋下去,再刷地板,消水漬,根據我這個懶人實驗的結果,效果不輸一罐上百元的去漬霸。
我一向是家庭清潔劑的愛用者,就算用手用力刷刷得掉我也寧願借助清潔劑,效果 好又省力。
小蘇打粉的確有讓浴室迅速亮晶晶的效果。
小蘇打粉,真乃家庭必備好物阿!

send in by friend

11/28/11
提早「告訴你」,遠勝以後「早知道」


關於伴侶︰
伴侶不是結婚時發願非你不娶或非你不嫁的那個人,而是發現你身上有許多缺點仍然選擇你的那個人;
伴侶不是生活中你愛吃黃瓜他也愛吃黃瓜的那個人,而是你吃蛋清他吃蛋黃的那個人;
伴侶不是天黑了和你一起手挽手走進飯店的那個人,而是守在門口巴望你回來共進晚餐的那個人;
伴侶不是和你大談愛情,把“我愛你”掛在嘴邊的那個人,而是和你平淡的嘮叨柴米油鹽、鍋碗瓢盆的那個人。
在福祉的婚姻中,伴侶已不是一個具體的人,而是你和他在幾十年的歲月中沈澱下來的︰一份默契、一份溫情、一份平淡、一份理解、一份寬容。愛他就要讓他開心,這就是伴侶........

關於飲食:
1. 在牛奶和豆漿之間,選擇後者
2. 覺得還可以再吃半碗飯時,離開餐桌
3. 如果身體不感到飢渴,每天只需飲用4杯水
4. 多喝酸奶
5. 無論什麼原因,都別抽煙
6. 在食譜裡添加雜糧和菜蔬
7. 飲綠茶勝過紅茶
8. 重視早餐多過晚餐
9. 控制鹽的用量
10. 起床後先刷牙,再喝水
11. 經常嚼口香糖
12. 一早一晚,兩個蘋果可以有效改善便秘
13. 純素食可能導致荷爾蒙分泌異常,造成不孕
14. 每周至少吃一次魚
15. 遠離可樂等碳酸飲料
16. 不喝久煮的火鍋湯
17. 沒有果汁牛奶這回事,它們是天生的冤家
18. 飯前吃水果勝過飯後
19. 睡前可以來一杯紅葡萄酒
20. 喝咖啡可能引起女性骨質疏鬆

關於運動:
1. 多享受早晨8-9點的陽光
2. 跑步、騎腳踏車等運動可以保持優美的腿部線條
3. 熱水泡腳可有效預防靜脈曲張
4. 精神極度疲倦時並不適宜以運動減壓,休息更重要
5. 冬季少做戶外運動
6. 10層以下,不乘坐電梯
7. 每三個月改變一次你的健身選單
8. 每天運動半小時,而非週末運動3小時
9. 邊看電視邊做柔軟體操
10. 經常散步
11. 午休也是健身的好時間,不一定非等到晚上
12. 光腳穿運動鞋固然舒服,卻對健康不利
13. 睡半硬的床鋪更有利於頸椎健康
14. 去正規的醫院而非美容院接受按摩
15. 非運動狀態下不喝功能性飲料
16. 運動後休息半小時再入浴
17. 不在過吵的健身房中鍛鍊
18. 正確的姿勢比專程去健身更有效

關於微笑︰
被人誤解的時候能微微的一笑,這是一種素養;
受委屈的時候能坦然的一笑,這是一種大度;
吃虧的時候能開心的一笑,這是一種豁達;
處窘境的時候能自嘲的一笑,這是一種智慧;
無奈的時候能達觀的一笑,這是一種境界;
危難的時候能泰然一笑,這是一種大氣;
被輕蔑的時候能平靜的一笑,這是一種自信;
失戀的時候能輕輕的一笑,這是一種灑脫。
不管是有什麼事情,為了什麼原因.....我們每天都要開心一笑...........

關於生活︰
日出東海落西山,愁也一天,喜也一天;
遇事不鑽牛角尖,人也舒坦,心也舒坦;
每天領取謀生錢,多也喜歡,少也喜歡;
少葷多素日三餐,粗也香甜,細也香甜;
新舊衣服不挑撿,好也御寒,賴也御寒;
常與知己聊聊天,古也談談,

send in by friend

11/14/11
Dễ và Khó


Dễ là khi bạn có một chỗ trong sổ địa chỉ của một người, nhưng khó là khi bạn tìm được một chỗ trong trái tim của người đó.

Dễ là khi đánh giá lỗi lầm của người khác, nhưng khó là khi nhận ra sai lầm của chính mình.

Dễ là khi nói mà không suy nghĩ, nhưng khó là khi biết kiểm soát những lời nói của mình.

Dễ là khi làm tổn thương một người mà bạn yêu thương, nhưng khó là khi hàn gắn vết thương đó.

Dễ là khi tha thứ cho người khác, nhưng khó là khi làm cho người khác tha thứ cho mình.

Dễ là khi đặt ra các nguyên tắc, nhưng khó là khi làm theo chúng.

Dễ là khi nằm mơ hàng đêm, nhưng khó là khi chiến đấu vì một ước mơ.

Dễ là khi thể hiện chiến thắng, nhưng khó là khi nhìn nhận một thất bại.

Dễ là khi vấp phải một hòn đá và ngã, nhưng khó là khi đứng dậy và đi tiếp.

Dễ là khi hứa một điều với ai đó, nhưng khó là khi hoàn thành lời hứa đó.

Dễ là khi chúng ta nói rằng chúng ta yêu thương, nhưng khó là khi làm cho người khác cảm thấy như thế hàng ngày.

Dễ là khi phê bình người khác, nhưng khó là khi cải thiện chính bản thân mình.

Dễ là khi để xảy ra sai lầm, nhưng khó là khi học từ những sai lầm đó.

Dễ là khi buồn bực vì một điều gì đó mất đi, nhưng khó là khi quan tâm đủ đến điều đó để đừng làm mất.

Dễ là khi nghĩ về một việc, nhưng khó là khi ngừng suy nghĩ và bắt đầu hành động.

Dễ là khi nghĩ xấu về người khác, nhưng khó là khi cho họ niềm tin.

Dễ là khi nhận, nhưng khó là khi cho.

Dễ là khi đọc những điều này, nhưng khó là khi bạn thực hiện nó.

Nếu cơ hội mãi không gõ cửa, bạn phải xem mình đã xây một cánh cửa chưa đã .....

send in by Lien Huynh

10/14/11
Tips for home

家中的馬桶不通怎麼辦?

用保鮮膜清洗廚房窗戶
用保鮮膜清洗廚房窗戶,快又有效因為油煙的關係,
廚房的窗戶總是油膩膩的,要把它們清乾淨,
可不是一件容易的事。

我們只要在廚房窗戶上噴上清潔劑,
接著蓋上一層保鮮膜。
10~15 分鐘之後,把保鮮膜撕掉,
再用乾抹布將窗戶擦拭一遍,原本油膩不堪的窗戶,就變得閃閃發亮,

清洗瓦斯爐妙招,
如果你們家的瓦斯爐用了好多年,又久久才清理一次,
那當你要清理 ? ?就是惡夢的開始囉!
只要您使用麵粉不管是低筋、中筋、高筋皆可,
再加上乾的菜瓜布,輕輕的把麵粉倒到瓦斯爐上,
用乾的菜瓜布輕輕的刷,就可以輕而易舉的將油垢刷乾淨,
瓦斯爐不再黏黏的,而是滑滑亮亮的,一點都不油膩了。 !

如何清洗羊毛衣物
對付一洗就縮,且容易變形的毛衣…
你要如何用既簡單又經濟的方式來處理它呢?

很簡單...~用洗髮精洗!步驟如下:
1.先倒入少數洗髮精在桶中稀釋,接著放入你心愛的毛衣物.
讓它整個浸泡在水中...
2.約10~15分鐘後....(視衣服多寡,原則上別超過20分鐘)
3.將衣服離水,以手洗方式清洗......
4.放入洗衣網中,置入洗衣機脫水.......
(這個步驟可以和其它衣物一起處理)
5.最後,平放陰乾即可…(除非你有自信用衣架晾乾而不變形...)
怎樣?很簡單吧!!! ... ^ ^

溼衣服日曬法去黃漬
找一個有大太陽的日子,把所有的衣服都攤放在草坪上,然後用水管把衣服澆濕,但是期間要記得不時澆水,
讓衣服保持濕潤。持續日曬四十分鐘後,衣服立刻潔白如新。
這是利用太陽光跟水產生的臭氧,讓衣服自然漂白。
記得要挑一個大太陽的日子,而且衣服要濕不要脫水喔!

清洗切菜板有一套
你知道嗎?處理魚肉的切菜板,不能用熱水清洗喔!
由於魚肉裡含有蛋白質,若是用熱水清洗,
反而會讓蛋白質凝固,因此產生腥味。
正確的方式應該要用鹽巴刷洗,
然後再用冷水沖乾淨,
最後在放在陽光下曝曬,
這樣才可以達到徹底殺菌的效果喔!

家中的馬桶不通怎麼辦?
一般的反應是趕快買一瓶腐蝕性極強的鹽酸或[通樂]
之類的東西解決。
其實有個更簡便、經濟、安全且有效的辦法,
是用一盆大! 約一公斤重的碎冰塊倒進馬桶,
再按下送水按鈕,藉水與冰的沖力,
任何阻塞雜物即可一沖而下,又不會造成污染。


send in by Nga Ta

7/20/11
Một tài liệu hay khi cần tới....
Web hay
www.timeanddate.com - Time and Date - Xem giờ, đổi giờ, lịch, thời tiết
www.petalia.org/amlich.htm - Tra cứu Âm - Dương lịch Việt Nam
www.thoigian.com.vn/?mPage=L1 - Lịch Vạn Niên
http://www.digitaldutch.com/unitconverter - Chuyển đổi đơn vị đo lường
www.countrycallingcodes.com - Mã vùng điện thoại các quốc gia & cách gọi
www.indo.com/distance - Khoảng cách các nơi trên thế giới
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html - Thông tin các quốc gia trên thế giới
www.biography.com - Thông tin, tiểu sử các nhân vật nổi tiếng
www.guinnessworldrecords.com - Sách kỷ lục thế giới Guinness
http://www.fotw.net/flags/index.html - Thông tin về quốc kỳ các nước

Tra cứu & Từ điển
http://tratu.soha.vn/ - Tra từ điển Anh, Việt, Pháp, Nhật, Hàn, Trung, viết tắt
www.vdict.com - Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nga, máy tính
www.webopedia.com - Từ điển thuật ngữ máy tính
www.acronymfinder.com - Từ điển viết tắt
www.1tudien.com - Từ điển Anh, Việt, Pháp, Trung, Nôm; dịch đoạn văn
www.pdictionary.com - Từ điển bằng tranh
www.encyclopedia.com - Bách khoa toàn thư Encylopedia
www.britannica.com - Bách khoa toàn thư Britannica
http://dictionary.reference.com/ - Tra cứu mọi thứ
http://encarta.msn.com/ - MSN Encarta

send in by: Nga Ta
5/16/11
Beautiful Words

Someone has written these beautiful words. One must read and try to understand the deep meanings in them. They are like the Ten Commandments to follow in life all the time.

1] Prayer is not a "spare wheel" that you pull out when in trouble; it is a "steering wheel" that directs us in the right path throughout life.

2] Do you know why a car's WINDSHIELD is so large & the rear view mirror is so small? Because our PAST is not as important as our FUTURE. So, look ahead and move on.

3] Friendship is like a BOOK. It takes few seconds to burn, but it takes years to write.

4] All things in life are temporary. If going well enjoy it, they will not last forever. If going wrong don't worry, they can't last long either.

5] Old friends are like Gold! New friends are Diamonds! If you get a Diamond, don't forget the Gold! Because to hold a Diamond, you always need a base of Gold!

6] Often when we lose hope and think this is the end, GOD smiles from above and says, "Relax, sweetheart, it's just a bend, not the end!

7] When GOD solves your problems, you have faith in HIS abilities; when GOD doesn't solve your problems HE has faith in your abilities.

8] A blind person asked St. Anthony: "Can there be anything worse than losing eye sight?" He replied: "Yes, losing your vision."

9] When you pray for others, God listens to you and blesses them; and sometimes, when you are safe and happy, remember that someone has prayed for you.

10] WORRYING does not take away tomorrow's TROUBLES; it takes away today's PEACE.

send in by friend

6-10-10
24 Triệu Chứng Bệnh Không Nên Coi Thường
Các vụ đau đớn hay bệnh tật thông thường rất có thể là chẳng có gì quan trọng… nhưng đôi khi lại vô cùng nghiêm trọng. Vì vậy chúng ta cẩn phải cẩn thận cân nhắc những gì phải làm mỗi khi sự việc xẩy ra cho chúng ta.

1- Khi không (bỗng nhiên) thấy tức thở

Lý do: có thể là do nghẽn mạch phổi(pulmonary embolus).
Nhận xét: Cảm thấy khó thở sau khi tập thể dục hay đang ngồi có thể là do vận động hay do ưu tư lo lắng. Nhưng nếu đột nhiên bị khó thở có thể là do chứng nghẽn mạch phổi do cục đông máu làm nghẹt mạch máu trong phổi. Bệnh này có thể nguy hiểm tới tính mạng. Một lý do khác là tim lên cơn đau hoặc trụy tim. Cả hai tình huống trên đều làm cho bệnh nhân thở gấp hay khó chịu hoặc cảm thấy thiếu không khí . Cẩn đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

2- Tim đập rộn trong khi đang ngồi yên
Lý do: có thể là do lên cơn đau tim (heart attack).
Nhận xét: Đánh trống ngực (palpitations) có thể chỉ là vì ưu tư lo lắng, nhưng cũng có thể là dấu hiệu của cơn đau tim hay chứng loạn nhịp tim (arrhythmia) .Nên liên lạc với bác sĩ ngay.

3- Choáng váng chóng mặt khi ra khỏi giường
Lý do: có thể là do huyết áp thấp.
Nhận xét: Chóng mặt vào buổi sáng được gọi là "huyết áp thế đứng thấp" (orthostatic hypotension) gây ra bởi sự loại nước (dehydration) , bệnh tiểu đường, bệnh Parkinson, bệnh trụy tim, hay thuốc men bao gồm cả thuốc lợi tiểu và thuốc huyết áp. Một lý do khác có thể là chứng "chóng mặt tư thế nhẹ " (benign positional vertigo) gây ra bởi sự xáo trộn của các bộ phận cân bằng của tai trong. Nên đi gặp bác sĩ để chẩn đoán.

4- Nước tiểu rò rỉ
Lý do: có thể là do chứng són đái (urinary incontinence) mà nguyên nhân không phải vì lão hoá, nhiểm khuẩn đường tiểu (urinary tract infection-UTI) , bệnh tiền liệt tuyến, dây thẩn kinh bị ép. hoặc tiểu đường
Nhận xét: đi gặp bác sĩ để chẩn đóan

5- Đầu đau như búa bổ
Lý do: có thể là do xuất huyết não
Nhận xét: Trong phần lớn trường hợp đó là triệu chứng của chứng nhức nửa đầu (migraine) chỉ cần uống thuốc giảm đau và nghỉ ngơi là hết. Nhưng một vài trường hợp hiếm xẩy ra là chứng nhức đầu có thể là dấu hiệu có khối u hay xuất huyết trong não. Cẩn đặc biệt chú ý là khi bị đau nhiều nửa bên đầu một cách đột ngột và kéo dài mà lại kèm theo buồn nôn, ói mửa, và chảy nước mắt. Trong trường hợp sau này phải đi bệnh viện gấp.

6- Mắt bị sưng vù
Lý do: có thể là do viêm dây thần kinh mắt (optic neuritis).
Nhận xét: Dây thần kinh mắt có thể bị nhiễm khuẩn hay bị dị ứng. Nếu chữa sớm thì không hại gì cho mắt vì vậy cần đi bác sĩ khẩn cấp.

7- Tai đau và mắt nhìn thấy hai hình (song thị)
Lý do: có thể do tai giữa bị nhiễm khuẩ
Nhận xét: Bệnh có thể trở thành nghiêm trọng bất ngờ vì vậy cần đi bác sĩ cấp thời nếu chứng đau không dứt và/hoặc có bị thêm chóng mặt lảo đảo, nhức đầu, ói mửa, song thị, nửa ngủ nửa thức, cổ cứng đơ, sưng ở sau tai, sốt nhiều và liệt mặt.

8- Tự nhiên giảm sút ký
Lý do: có thể là do ung thư.
Nhận xét: Nếu ăn uống vẫn bình thường như cũ mà đột nhiên bị sút cân thì có thể là bị bệnh ác tính. Một nguyên nhân khác cũng có thể là do sự bất bình thường nội tiết (endocrinic abnormality) như bệnh tuyến giáp trạng (thyroid disorder), trầm cảm hay tiểu đường. Nên đi gặp bác sĩ ngay để chẩn đoán.

9- Đột nhiên đau háng
Lý do: có thể là do tinh hoàn bị xoắn
Nhận xét: Đây là một khuyết tật bẩm sinh khá thông thường. Ống dẫn tinh trùng bị xoắn làm máu không chạy tới tinh hoàn. Cơn đau cũng giống như bị đá vào háng. Đôi khi ngoài cơn đau còn thấy bị sưng nữa. Trong vòng 4 hay 6 tiếng thì còn cứu đươc, chứ trễ từ 12 đến 24 tiếng thì coi như phải cắt bỏ. Một nguyên nhân khác có thể là nhiểm khuẩn mào tinh hoàn (epididymis) tức là bộ phận trữ tinh trùng. Trong trường hợp này có thể dùng trụ sinh để chữa trị.

10 - Đau nhói gan bàn chân
Lý do: có thể là do bệnh thần kinh (neuropathy) .
Nhận xét: Đau nhói cứ tái phát ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể có thể là do sự nén ép dây thần kinh, tăng thông khí phổi (hyperventilation) hoặc bệnh thần kinh. Liên lạc với bác sĩ càng sớm càng tốt.

11- Vết thâm tím mãi không tan
Điều gì xẩy ra: bệnh tiểu đường.
Nhận xét: Vết đứt hay thâm tím chậm lành có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường (dấu hiệu khác gồm có da bị ngứa hoặc đau nhói bàn tay hay bàn chân). Nên tìm cách giảm cân (giảm 10 phẩn trăm trọng lượng ảnh hưởng đáng kể lên mức đường trong máu), tập thể dục và coi chừng thói quen ăn uống.

12 - Răng đau buốt khi ăn Sô-cô-la
Điều gì sẽ xẩy ra: viêm lợi.
Nhận xét: Một trong những dấu hiệu đầu tiên của sâu răng là nhạy cảm với đồ ngọt. Dấu hiệu đầu tiên khác là răng mất mầu và có mùi khi cà răng. Kỹ thuật laser có thể phát hiện sớm các ổ răng sâu và tiêu diệt các vi khuẩn trước khi làm sâu răng.

13 - Vòng eo rộng 42 inch
Điều gì sẽ xẩy ra: bất lực.
Nhận xét: Có thể bây giờ chưa có vấn đề nhưng trong tương lai bạn có thể bị loạn năng cường dương (erectile disfunction) . Nguyên do là vì khi đàn ông quá mập các động mạch thường hay bị nghẹt nên dòng máu không đủ làm cho cương. Hãy tập thể dục đều cho đến khi eo thon lại, thắt vừa dây lưng 34 inch.

14 - Mắt thoáng không thấy gì - chỉ trong một giây
Lý do: có thể là do đột quỵ (stroke).
Nhận xét: Các yếu tố rủi ro chính của đột quỵ là cao huyết áp (trên 140/90) và cholesterol toàn phần cao hơn 200. Bị tê một bên người và tạm thời hai mắt không nhìn thấy gì là những dấu hiệu đáng chú ý nhất. Đột nhiên bị tê, nói liú lưỡi, hay mất thăng bằng có thể là bẳng chứng của một cơn đột quỵ nhẹ gọi là đột quỵ thiếu máu cục bộ đoản kỳ (transient ischemic attack- TIA). Đột quỵ nhẹ này thường báo trước một đột quỵ thật sự nên khi có triệu chứng của TIA thì phải gặp bác sĩ ngay.

15 - Có cảm giác như bị ợ nóng (heartburn)
Lý do: có thể là do chứng đau thắt (angina).
Nhận xét: Đau ngực cả hàng giờ, lúc có lúc không, được bác sĩ gọi là "hội chứng mạch vành không ổn định" (unstable coronary syndrome). Nguyên nhân là vì các cục đông máu đươc tạo thành bên trong thành động mạch vành ngay tại chỗ mảng (plaque) bị bể vỡ. Khoảng 50 phẩn trăm những người có hội chứng trên đây sẽ bị lên cơn đau tim trong vòng 6 tháng sau. Mỗi khi thấy đau thắt ngực, cần phải đi bệnh viện.

16 - Đau lưng nhiều
Lý do: có thể là do chứng phình mạch (aneurysm).
Nhận xét: Đau cũng tương tự như vừa dọn dep xong tủ quẩn áo bề bộn. Thế nhưng chườm nóng, nghỉ ngơi, uống thuốc giảm đau thông thường lại không khỏi. Nếu không phải vì tập thể dục thì đau lưng bất chợt như vậy có thể là dấu hiệu của chứng phình mạch. Chứng đau này chỉ hết khi động mạch chủ bị bể. Một nguyên nhân khác của chứng đau lưng này - kém phần nguy hiểm hơn - là sạn thận. Bác sĩ cho chụp CT scan để xác định vị trí và hình dạng của chỗ mạch phình, sau đó cho uống thuốc huyết áp hay giải phẫu ghép nối nhân tạo.

17- Ngồi lâu trên ghế không yên
Lý do : có thể do các cơ lưng bị căng thẳng.
Nhận xét : Nếu cứ phải thay đổi vị thế ngồi luôn tức là có dấu hiệu các cơ lưng bị căng thẳng và điều này có thể dẫn đến đau lưng dưới. Cẩn phải lựa chọn ghế ngồi cho thoải mái, sao cho đầu ở vị trí ngay đối với cột sống để giảm tối thiểu sức căng thẳng trên cổ, vai và lưng dưới.

18 - Bạn mới biết thân phụ bị cao huyết áp
Điều gì sẽ xẩy ra: bạn cũng sẽ bị cao huyết áp luôn.
Nhận xét: Vì bệnh cao huyết áp vừa phải không có dấu hiệu bên ngoài nên cẩn phải đo huyếp áp mỗi năm một lần, nhất là nếu trong gia đình có tiền sử bị cao huyết áp. Nghiên cứu cho thấy là những người bị căng thẳng tinh thần vì cha mẹ mắc bệnh cao huyết áp cũng có nhiểu rủi ro bị bệnh này luôn. Nếu số đo huyết áp cao hơn 140/90, bạn nên tập thể dục nhiều hơn, tìm cách sụt cân, giảm sodium trong chế độ ăn uống, ăn loại cá tốt cho tim, uống nhiều vitamin C.

19 - Tay bị run khi tập thể dục
Lý do: có thể là do cơ bắp bị mỏi mệt.
Nhận xét: Nếu bạn đã bỏ tập cả nhiều tháng thì cơ bắp bị run có thể là vì mệt mỏi. Vì vậy khi mới tập trở lại bạn nên tập vừa phải, đừng tập quá mệt. Bạn hãy ngưng tập khi cảm thấy các cơ bắp bắt đầu run.

20 - Trong bàn tiệc bạn thấy mọi thứ đều quay cuồng
Lý do: do bạn đã quá chén.
Nhận xét: Rượu làm suy yếu hệ thần kinh trung ương. Vì vậy nếu bạn uống quá nhiều, tất cả những gì trong cơ thể có liên quan tới hệ này sẽ đều bị suy yếu: trí phán đoán, khí sắc, khả năng phối hợp và quân bình, sự nhạy cảm với đau đớn, khả năng sinh dục… Bạn nên tránh đừng uống rươu nhiều. Bạn nên nhớ là nếu nồng độ rượu trong máu hơn 0.06 phần trăm là trên pháp lý bạn đã bị coi như là say rượu.

21- Đau dai dẳng ở bàn chân và cẳng chân
Lý do: nhiều triển vọng là do gẫy xương vì sức nén (stress fracture).
Nhận xét: Cũng giống như các mô khác trong cơ thể, xương tự tái tạo. Nhưng nếu bạn tập thể dục quá mạnh, xương không có cơ hội để lành trở lại nên một vết gẫy vì sức nén (stress fracture) sẽ có thể xuất hiện. Vì thế mu bàn chân và phiá trước cẳng chân sẽ đau dai dẳng. Bạn càng tập thể dục thì càng đau và ngay cả khi ngưng nghỉ cũng đau. Uống thuốc ibuprofen hay paracetamol không ăn thua gì. Thuốc mầu phóng xạ cho thấy chỗ xương gẫy qua hình chụp tia X, và bác sĩ sẽ bắt bạn phải nghỉ tập cho đến khi xương lành. Trường hợp xấu nhất là bạn phải bó bột vài tuần.

22 - Đau như cắt ở bụng
Lý do: Vì vùng giữa xương sườn và háng có kẹt đầy các bộ phận nên đau có thể là triệu chứng hoặc của viêm ruột thừa, viêm tụy tạng hoặc của túi mật bị sưng. Cả ba trường hợp đểu có cùng một nguyên nhân : vì một lý do nào đó các bộ phận này đã bị nhiễm khuẩn nguy hại đến tính mạng.
Nhận xét : Nếu để bộ phận nói trên bể vỡ ra thì bệnh nhân có thể bị chết, vì vậy cẩn đi bệnh viện cấp thời.

23- Cẳng chân bị đau và sưng to
Lý do: có thể là do chứng huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis –DVT).
Nhận xét: Chỉ cẩn ngổi một chỗ liền chừng 6 tiếng hay hơn là máu sẽ tụ ở cẳng chân dưới tạo thành cục đông máu (gọi là chứng huyết khối tĩnh mach sâu). Cục đông máu đủ lớn sẽ làm nghẹt tĩnh mạch bắp chân gây đau và sưng. Xoa cẳng chân là điểu đầu tiên bạn sẽ làm nhưng cũng là điều tệ hại nhất vì cục đông máu lớn có thể chạy ngược lên phổi, điều nầy gây nguy hiểm đến tính mạng của bạn. Muốn chụp hình tia X để định bệnh DVT bác sĩ phải chích chất mẩu vào tĩnh mach. Bác sĩ sẽ cho thuốc làm tan cục đông máu hoặc đặt cái lọc vào tĩnh mạch để chặn cục đông máu không cho chạy lên phổi.

24 - Tiểu tiện bị đau
Lý do: có thể là do ung thư bàng quang (bọng đái).
Nhận xét: Rặn tiểu là cả một cực hình và nước tiểu lại có màu rỉ sắt. Đau và máu trong nước tiểu là hai triệu chứng của ung thư bàng quang. Hút thuốc là yếu tố rủi ro bị bệnh lớn nhất. Nếu khám phá sớm bệnh có 90 phẩn trăm triển vọng được chữa khỏi. Nhiễm khuẩn bàng quang cũng có cùng các triệu chứng như trên

send in by: Chi Cung

6-10-10
妻之間的狠笑話
住口
If your dog is barking at the back door and your wife is yelling at the front door,
who do you let in first?
如果你的狗在後門吠,而你的妻子在前門大喊大叫,
你會讓那一個先進來?

The Dog of course...at least he ll shut up after you let him in!
當然是狗,至少它進來後會住口。

三個孩子
A couple had three children.
Two of them were bright, smart, and handsome but the third child was dull, ugly, and backward.
一對夫婦有三個孩子。
有兩個特別聰明和英俊,可是第三個孩子卻很醜很笨。

One day the hubby got suspicious and asked, Tell me the truth, dear.
Is this third child really mine?
一天,丈夫很懷疑地問:"坦白說,親愛的,老三真的是我的孩子嗎?"

Yes, dear, replied the wife, but the other two are not.
"是的,親愛的。"妻子答道:"可是另外兩個不是。"

妻子的三項優點
When a bachelor marries,
his wife has three qualities she is an economist in the kitchen, an aristocrat in the living room and a devil in bed.
一位單身漢新婚時,妻子有三項優點:
在廚房她是經濟學者、在客廳她是貴族、在床上她是惡魔。

After a few years, sure enough the three qualities remain,
but not in the same order she is an aristocrat in the kitchen, a devil in the living room and an economist in bed.
若干年後,這三項優點依然存在,可是秩序有點變動:
在廚房她是貴族、在客廳她是惡魔、在床上她是經濟學者。

許願井
A couple came upon a wishing well.
The husband leaned over, made a wish and threw in a penny.
一對夫妻來到一座許願井。
丈夫靠過去,丟下一個硬幣,許了個願。

The wife decided to make a wish, too. But she leaned over too much, fell into the well, and drowned.
The husband was stunned for a while but then smiled and said, It really works!
妻子也打算許個願。可是她靠的太過去,掉下井,被淹死了。
丈夫呆了一回,然後笑著說:"真靈驗。"

結婚周年
I asked my wife, Where do you want to go on our anniversary?
我問太太:"結婚周年紀念,你想去那�?"

She said, Somewhere I have never been!
她說:"那�都好,只要是我沒去過的地方。"

I told her, How about the kitchen?
我說:"廚房怎麼樣?"

快樂時光
During their silver anniversary, a wife reminded her husband, Do you remember when you proposed to me, I was so overwhelmed that I didn t talk for an hour?
在二十五周年紀念時,一位太太提醒她的丈夫:
"你還記得你向我求婚的那天,我被打動得無法說話長達一小時?"

The hubby replied : Yes, honey, that was the happiest hour of my life.
丈夫回答: "是的,親愛的,那是我一生中最快樂的時光。"

手拉手
We always hold hands. If I let go, she shops.
我們時常都手拉手。如果放開,她就會去購物了....

6-2-10
妙啊'' 形容得貼切!


人生要這麼過!是吧!

當你二十歲的時候,你醒來希望是愛情
當你三十歲的時候,你醒來希望是結婚
當你四十歲的時候,你醒來希望是成功
當你五十歲的時候,你醒來希望是富有
當你六十歲的時候,你醒來希望是知足
當你七十歲的時候,你醒來希望是健康
當你八十歲的時候,你只希望能醒過來

人生
20歲以後,故鄉與外地一樣;
30歲以後,白天與晚上一樣;
40歲以後,有沒有學歷一樣;
50歲以後,漂亮與醜陋一樣;
60歲以後,官大與官小一樣;
70歲以後,房多與房少一樣;
80歲以後,錢多與錢少一樣;
90歲以後,男人與女人一樣;
100歲以後,起床與不起床一樣。
但無論何時,身體好壞卻大不一樣!


若要一輩子高興,做事;
若要一陣子高興,做官;
若要一個人高興,做夢;
若要一家子高興,做飯;
若要讓別人高興,做東。

過去叫痛快,現在叫爽歪歪;
過去叫關係密切,現在叫零距離接觸;
過去叫瘦弱,現在叫骨感;
過去叫減肥,現在叫瘦身;
過去叫半老徐娘,現在叫資深美人。


挨餓這事,幹得好就叫減肥;
掐人這事,幹得好就叫按摩;
發呆這事,幹得好就叫深沉;
偷懶這事,幹得好就叫享受;
死皮賴臉這事,幹得好就叫執著

6-1-10
See if you can......Read it like a book. Have fun.

Eonverye taht can raed tihs rsaie yuor hnad.
To my 'selected' strange-minded friends:

If you can read the following paragraph, forward it on to your friends and the person that sent it to you with 'yes' in the subject line .
Only great minds can read this
This is weird, but interesting!

fi yuo cna raed tihs, yuo hvae a sgtrane mnid too

Cna yuo raed tihs? Olny 55 plepoe out of 100 can.

i cdnuolt blveiee taht I cluod aulaclty uesdnatnrd waht I was rdanieg. The phaonmneal pweor of the hmuan mnid, aoccdrnig to a rscheearch at Cmabrigde Uinervtisy, it dseno't mtaetr in waht oerdr the ltteres in a wrod are, the olny iproamtnt tihng is taht the frsit and lsat ltteer be in the rghit pclae. The rset can be a taotl mses and you can sitll raed it whotuit a pboerlm. Tihs is bcuseae the huamn mnid deos not raed ervey lteter by istlef, but the wrod as a wlohe. Azanmig huh? yaeh and I awlyas tghuhot slpeling was ipmorantt! if you can raed tihs forwrad it .

Tse, Lonnie

5-27-10
Lời hay ý... tếu...

– Trăm năm bia đá cũng mòn ,
Bia chai cũng bể , chỉ còn bia … ôm.

– Khi yêu nhau thì người ta thề sống chết có nhau , còn khi ghét nhau rồi thì người ta thường thề sẽ sống chết với nhau.

– Chết cho người phụ nữ mình yêu vẫn dễ hơn là phải sống chung với họ.

Ly dị là sự kiện mà người đàn ông phải giặt đồ cho mình …
thay vì trước đó phải giặt đồ cho cả hai .

- Bia độc hơn rượu , bằng chứng trên thế giới chỉ có ” mộ bia ”
mà không có ” mộ rượu ”

- Một người phụ nữ toàn diện : sáng diện , trưa diện , chiều diện !

Phận làm trai gõ phím bình thiên hạ.
Thân anh hùng click chuột định giang sơn

Mấy đời bánh đúc có xương.
Mấy đời chơi Net không vương tơ tình

Trái tim em chỉ 2 lần mở cửa.
Ðón anh vào và tống cổ anh ra


Bước đến nhà em, bóng xế tà.
Ðứng chờ năm phút bố em ra.
Lơ thơ phía trước vài con chó.
Lác đác đằng sau chổi lông gà


-Tình yêu là vĩnh cửu.
Và chỉ duy nhất một thứ được phép thay đổi.Ðó là người yêu


sent in by: Sylvia Han

5-18-10
雞湯塊如果連吃六年,則可能洗腎.. 2010/4/2
吃食物、不要吃食品『未加工的叫食物,加工的叫食品。』
現在的廚師做菜好吃,但是不道德。在外面吃多了,中年以後,會很痛苦。
以下的資訊,告訴你為什麼中年以後,會很痛苦。

第一條守則:人應符合大自然的規定,吃:蛋白質:12%,脂肪:25%,醣:63%。
經常吃40%以上的蛋白質,則得癌症。應多吃符合大自然守則的食物。
例如:排骨便當–有40%蛋白質,對腎臟負擔太重了,吃太多,人就垮了。
麵筋、烤芙–麵粉團一直沖水,沖掉了所有的醣,產生100%的蛋白質,
也就是麵筋、烤芙。每天吃這些,對腎臟負擔太重,很快就落葉歸根了。
用太白粉勾芡的食物–經水分解,會變成最小的葡萄糖,
被身体迅速而完全的吸收,造成100%醣。
四十歲以上者,身体會受不了。廚師考照是不隨便勾芡的。
小心!!燒仙草等黏稠點心,或菜名中有「羹、膾、滑、溜」的都用太白粉勾芡,
對健康? 傷害較大。

謹記:
麵粉是粗食:不容易消化,血醣慢慢的上升,腎臟沒有負擔。
太白粉是細食:容易消化,血醣迅速的上升,腎臟瞬間大負擔。
五星級飯店的菜–有90%以上的蛋白質與脂肪,很缺德。!
許多五星級飯店的年菜,60%的蛋白質,30%的脂肪,不利健康。
現在,中年以後得癌症、糖尿等文明病的人,多得不得了,都是因為吃錯了食物。
骨骼疏鬆:原來都以為是缺乏鈣!。最近研究發現,是因為蛋白質吃太多,血液變成酸性,所以骨骼的鈣,怎樣也留不住,被抓走了。

※怎麼治療?: 病因不是缺乏鈣。要降低蛋白質,使血液漸趨鹼性,才能根治。

糖尿病:少吃糖不會好。
病因是胰島素沒有發揮作用,所以醣類沒有辦法代謝。
為什麼呢? 因為高蛋白質吃太多,把身体弄慘了,胰島素作用壓抑成無能。
怎麼治療?要降低蛋白質,回復胰島素本來的作用。
注意:不是吃低蛋白質的食物,是要吃正常蛋白質,只是降低量的攝取。
並且,要減少慾望,特別是食慾。
癌症腫瘤:因高濃度的蛋白質吃太多,例如營養補品、肉類、麵筋、種子類等。
尤其的營養補品是最小分子食品,代謝困難;或者吃太多加工食品,毒素無法代謝。
※怎麼辦?若有癌,要降低蛋白質至8%以下。

第二條守則:吃食物,不要吃「食品」。未加工的叫食物,有加工的叫食品。
若「食品」吃得堆積如山,則一定得癌症;因為身體代謝辛苦。
但是,加工的壞東西好吃,未加工的好東西不好吃。如果愛吃好味道,不容易健康長壽。
一生中,食物的攝取質、量,累積時間,關係到生命的長短。食品:麵包(添加人工甜味、乳化劑、發漲劑、等等)A生病!所以每天吃麵包的人,容易得癌症。
食物:饅頭(不添加)A健康;

脫脂奶粉–是缺德的食品,常吃會得結石。
因為脫脂奶粉一定添加高鈣D(脂溶性)或高鐵,而脂肪已經被去除,人体就無法吸收、代謝鈣。因此這個添加的鈣,容易傷腎,成為結石。

素食加工品–因為素食蛋白質的黏性不好,所以會加添(劣等)動物蛋白質。
另外,一切的造形素(素火腿、素雞鴨、素龍蝦等),不但是高蛋白質,
更添加了人工色素、人工染色,合成香料、合成調味,以及葷食材料。
※因為人工的色素,幾乎永不退色,而自然色素會退色。
*若常常吃素食餐廳的合成造形素,則危害身体,容易致病、早死。
米蛋白質食品是高蛋白質食品,又是加工化學物,危害身体,少吃為妙。

第三條守則:不要太注重口味與口感,否則死得早。了解味道的來源,才知道好吃,是會吃死人。不要太講究口味。外面的好吃料理,九成以上都是很缺德的。
首先,了解味道如何來的,才能不被味道,牽著鼻子走。
1、蛋白質:胺基酸(提供鮮味)。
2、脂肪:脂肪酸(提供香/濃味)。
3、醣:簡單糖(提供甜味)。

廣告說:親愛的,我把雞精變好吃了…蛋白質:胺基酸 (鮮味)這是 最要命的好味道。
鮮味只要放得重,人一輩子脫離不了那個味道(例:味精,自從發明後,誰能沒有它?)
所以常常被用來做成加添味道的「鮮味劑」。 常見的「鮮味劑」各種味精、蠔油、雞粉、香菇精、魚、露、柴魚、雞精、高湯塊、
烤肉醬、醬油(化學醬油)各種速食麵的調味包等等。
其中蠔油不含蠔、雞粉沒有雞、魚露也沒有魚。它們不會壞,也不發霉,因為連細菌也不敢吃。
在外面吃東西,愈是鮮香甜的口感,愈產生口渴,愈造成身体不適。
所以,吃東西時,可以先叫一碗飯吃下去,等血糖等一切上昇,飢餓感減低時,再吃其他東西,以免吃過量,反而傷害身體,造成負擔。
在台灣,九成的餐廳,是不熬湯,只用雞粉、鮮味劑的。
餐廳飯店每一家都看過以後,我可以告訴你:外面一切的餐廳,如果不用雞粉、鮮味劑,就要結束營業了。某些鮮味劑! 加水,它的味道更勝於純雞湯,你知道嗎?
如果不用上述的鮮味劑,你會煮菜嗎?
如果不放味精,你還吃得下嗎?中華美食要好吃而不口渴。頂級廚師的挑戰在這?
雞湯塊等:
基本的雞湯塊,如果連吃上六年,則可能洗腎。
看完這十句話,我不知道自己發呆了多久,只知道自己想起了好朋友,想念無限…….

sent in by: Holly Hua

5-10-10
只有十句話,我卻看了十分鐘
very meaningful

第一句
如果我們之間有1000步的距離
你只要跨出第1步
我就會朝你的方向走其餘的999步

第二句
通常願意留下來跟你争吵的人
才是真正愛你的人

第三句
付出真心 才會得到真心
却也可能傷得徹底
保持距離 就能保護自己
却也注定永遠寂寞

第四句
有時候不是對方不在乎你
而是你把對方看得太重

第五句
朋友就是把你看透了 還能喜歡你的人

第六句
就算是believe 中間也藏了一個lie

第七句
真正的好朋友
並不是在一起就有聊不完的話题
而是在一起 就算不說話
也不會感到尷尬

第八句
没有一百分的另一半
只有五十分的兩個人

第九句
為你的難過而快樂的 是敵人
為你的快樂而快樂的 是朋友
為你的難過而難過的
就是那些 該放進心裡的人

第十句
冷漠 有時候並不是無情
只是一種避免被傷害的工具

這十句話很有深度,很有意思。認真去思考,你會得到意想不到的收穫。

sent in by: Belinda Ta

5-7-10
無意中吃下的食物毒素
「病從口入」這句話告訴我們我們東西不可以亂吃,但很多時候並不是我們主動去吃那些不衛生、不健康的食品,而是在不知不覺之中吞下了有害的物質。
下面告訴你哪些突然的情況可能會讓你「吃錯」。

茶垢
有人認為,茶垢是茶水長期沉積形成的,對身體無害,平時很少去洗,其實這是錯誤的。茶垢中含有鎘、鉛、汞、砷等多種有害金屬和某些致癌物質,如亞硝酸鹽等,可導致腎臟、肝臟、胃腸等器官發生病變。

水果中爛掉的部分
水果腐爛後,微生物在代謝過程中會產生各種有害物質,特別是真菌的繁殖加快。有些真菌具有致癌作用,可以從腐爛部分通過果汁向未腐爛部分擴散。所以,儘管去除了腐爛部分,剩下的水果仍然不能吃。

用報紙包的食品
油墨中含有一種叫做多氯聯苯的有毒物質,它的化學結構跟農藥差不多。如果用報紙包食品,它就會滲到食品上,然後隨食物進入人體。人體內多氯聯苯的儲存量達到0.5∼ 2克 時會引發中毒。輕者眼皮紅腫、手掌出汗、全身起紅疙瘩;重者噁心嘔吐、肝功能異常、肌肉酸痛、咳嗽不止,甚至導致死亡。

霉變的大米、花生和玉米
其中含有黃麴黴素,是目前世界上公認的強致癌物質,容易引起肝癌和食道癌。
有人以為,多洗幾次或高溫消毒就能去除有毒物質,其實黃麴黴素一旦污染食物,是很難徹底清除的。

鹼性食品中的味精
味精遇鹼性食品會變成谷氨酸二鈉,使其失去鮮味;當它被加熱到 120℃時,會變成致癌物質焦谷氨酸鈉。因此,在有蘇打、鹼的食物中不宜放味精;做湯、菜時,應在起鍋前放味精,避免長時間煎煮。

燒焦的魚和肉
魚和肉裡的脂肪不完全燃燒,會產生大量的V—氨甲基衍生物,這是一種強度超過了黃麴黴素的致癌物。因此,烹調魚肉時應注意火候,一旦燒焦,千萬別再吃。

腐爛的白菜
腐爛和沒醃透的白菜中,都含有致癌性亞硝酸鹽。

燒烤食品
所有的燒烤食品中,都容易出現一種致癌能力相當強的物質——苯並芘,這和油炸食品中的油反覆使用,所產生的是同一物質。

用衛生紙或毛巾擦過的水果
許多衛生紙的消毒不徹底,攜帶大腸桿菌、致病性化膿菌、真菌、乙肝病毒等;其中的填料和粉屑殘留在餐具、水果上,也會對健康造成影響。


塗在筷子上的油漆
油漆筷子的使用現在仍然很普遍,但很多人都不知道,這些油漆中含有鉛、苯等化學物質,常常隨著油漆的剝落被我們吃進體內,造成一定的健康危害。

桌布上的有毒物質
很多飯店在桌子上鋪的薄薄的塑料桌布是由聚氯乙烯製成的,含有毒的游離基,能通過餐具借食物進入體內,導致慢性中毒。所以,在外就餐時,不要將筷子直接放在鋪有塑料薄膜的桌面上。

4-28-10
退休『奉』告------

有人才有『俸』


好好活,慢慢拖,一年還有一萬多;
不要攀,不要比,不要自己氣自己;

少吃鹽,多吃醋,少打麻將多散步;
按時睡,按時起,打拳跳舞健身體;

只要能吃飯,錢就不會斷;
不要嫌錢少,就怕走得早;

官再大 錢再多,一樣都進高煙囪;

一個中心:以健康為中心;
兩個基本點:糊塗點,瀟灑點;

四個忘記:忘記年齡,忘記疾病;忘記恩怨,忘記過去。

修緣......人生其實就是碰碰胡

碰對了方向,光彩一輩子;
碰對了環境,舒坦一輩子;

碰對了時運,順當一輩子;
碰對了愛好,充實一輩子;

碰對了愛人,幸福一輩子;
碰對了師長,收獲一輩子;

碰對了領導,寬鬆一輩子;
碰對了朋友,樂呵一輩子;

碰上了神仙,還有下輩子,願你全碰對!

5-3-10
想法決定人的一生.

想法決定性格,
性格決定行動,
行動決定事情結果,
事情結果決定人生.

原文以窮人有錢人的觀點去討論事情,固然是一針見血.我們也可以
用negative thinking(消極的想法) 和positive thinking(積極的想法) 去看事情.
相信你會同意negative thinking 會令人貧窮,而positive thinking會令人致富
的機會比較大.

一、對金錢的思維方式

窮人
我辦不到
我不可能贏
我不富有的原因是我有孩子
要是我再年輕一點
我受的教育有限
要是我老爸給我留下……
穩定的工作就是一切
賺錢的時候要小心,別去冒風險
我沒有資金
我可買不起
錢不好賺
貪財乃是萬惡之源
我對錢不感興趣
錢對我來說不重要
我要為賺錢而工作
我從不富有
這是一個貧窮的世界

有錢人
我怎樣才能辦到
我一定要贏
我必須富有的原因是我有孩子
我還很年輕
我會不斷學習
成功要靠自己
不斷進取才是一切
要學會管理風險
我想辦法找資金
我想辦法買得起
賺錢很容易
貧困才是萬惡之本
我的愛好是讓錢生錢
錢對我來說是人生價值
我要讓金錢為我工作
我是一個有錢人
這是一個富有的世界
二、看待問題的角度
窮人
在問題面前束手無策
心靈是封閉的
觀念是陳舊的
只說不做
看結果做事
只看消極與失敗的一面
在失敗面前找藉口
字典中總有「不可能」
不願合作,不會利用人際關係
目光短淺,斤斤計較眼前得失
總覺得時間富裕,無所事事
總想休息,工作並痛苦著
有錢人
想辦法解決問題
頭腦是開放的
觀念是嶄新的
語言後面跟著行動
看趨勢做事
先看積極和光明之處
在失敗之後找原因
字典中沒有「不可能」
喜歡與人合作,會利用人際關係
目光遠大,不會計較一時之利益
總覺得時間不夠用,忙於做事
熱愛事業,工作並樂著
三、理財的方式
窮人
等待天上掉下禮物
渴望中獎
雞蛋裡挑骨頭
期待不勞而獲
貧窮是長久的
努力存錢
千方百計節約錢財
購買負債
口袋空空,腦袋也空空
甘心打工
總想去遠方尋找寶藏
有錢人
不斷尋找新的乳酪
奠定基業
只找下金蛋的雞
知道只有付出才有收穫
破產是暫時的
不斷地投資
想方設法創造財富
購置資產
口袋充實,腦袋更充實
願當老闆
鑽石就在腳下
四、對待人生的選擇
窮人
抱守殘缺,不知變革
遇到挫折就放棄,還沒做事就失敗了
什麼都想做
總想找找個好工作
總是更努力地工作
是別人船上的海員
空想家
流浪漢
坐等最佳時機
人生是迷途個羔羊
做成事靠運氣
寄希望於下一代

有錢人
銳意進取,開拓創新
跌倒了再爬起來,不達目的不甘休
先做好一件事
一心要辦個好公司
總是更聰明地工作
是自己命運的舵手
夢想家
實幹家
抓住每一個機會
人生是驚醒的雄獅
鑽石就在腳下
要給子女打天下
5-3-10
提示身体有大病嗎?

俗話說得好,“ 病來如山倒”。 實際上,任何疾病的發生發展都有一個過程,在突發前都有一些身體上的先兆,只不過沒有引起我們足夠的重視罷了。隨著健康意識的增強,我們應該對人體發出的不良信號,給予足夠的重視,避免釀成大禍。
我國古代就有“我命在我不在天”的口號,這真是一句革命性的口號,對於我們現代人同樣適用,強調的是不要把身體的全部交給無知的慣性。健康是自己的,除了自己,別人誰能那麼隨時隨地細緻的關心呢? 因此,請讓我們來做自己健康的主人吧!
來看看哪些身體小問題在告訴你:危險啦!

1. 起床後的四個信號

人的一天在不同階段身體的不良感受,就是在向您的健康發出警示信號。

● 清晨醒來如果頭暈、頭昏,可能是出現了頸椎骨質增生或血黏度過高等疾病 ;

● 如果在起床活動20 分鐘後浮腫還不徹底消失,提示可能有腎病或心臟病 ;

● 晨起噁心嘔吐,除去懷孕的原因,如每天早上都如此,很可能是慢性胃炎或肝膽有病 ;

● 晨起小便,如果尿液棕色,提示肝臟可能出現問題 。

2.清晨對鏡觀察臉色

洗臉時對著鏡子觀察,看看自己的臉色有沒有什麼異常——

● 如果發現自己臉色潮紅,可能與心臟病或高血壓有關;

● 如 臉色帶黃,還伴以身體疲倦,很可能是黃疸型肝炎 ;

● 如發現眼睛顏色改變,充血、渾濁、色黃,應馬上去醫院看醫生;

● 如眼瞼蒼白,提示可能患了缺鐵性貧血 ;

● 如 眼角膜出現一圈模糊的灰環,說明心臟可能有問題,如果是 30—50 歲的男性應馬上到醫院就診。
3.刷牙留意牙齒口氣

刷 牙時如果牙齦出血,很可能是牙周病,因為如果牙齒健康是不會出血的。 牙齒出血也可能與肝病有關 。這種現像在慢性肝病患者中很普遍,還會伴有鼻子流血、月經過多。 主要原因是肝細胞損傷後, 肝臟產生凝血因子的功能下降,繼而凝血機制發生障礙。一般牙出血的肝炎病人可以服用維生素 C 、維生素K 及其他止血藥來緩解病情。

如果出現 口臭、口氣重,則可能是牙周病引起,同時, 胃病、肝病、糖尿病等全身性疾病或缺乏微量元素鋅和維生素 B 都可能導致口臭 。比如, 胃幽門螺旋桿菌感染可引起持續性口臭,還常伴有不同程度的飢餓感和胃痛。 一旦吃飽喝足,口臭會隨之減輕,而隨著幽門螺 旋 桿菌的根治,口臭也會自動消失。

口中有氨味要格外注意腎臟的健康。 當腎功能衰竭時,由於不能正常代謝,體內肌酐、尿素氮含量增高,口中就有一股特殊的氨氣味 。

4.飲食上的大病先兆

● 如果總感到口渴,要去查查血糖和糖耐量,看有沒有可能是糖尿病;

● 如果在 清晨4—5 點鐘醒來有強烈的心慌飢餓感,並且伴有疲乏無力,直到吃早餐後不舒適的感覺才逐漸消失,提示可能是糖尿病傾向;

● 如果 吃油膩食物後上腹部疼痛,並放射到右肩背部,很可能是患有肝膽疾病 ;

● 如果食 慾亢進,體重卻減輕,可能患了甲狀腺功能亢進症 ;

● 如果沒有食慾,見到油膩就噁心,易疲勞,可能是患了肝炎;

● 如果出現食不知味,並伴心悸、多夢、失眠等。 這就意味著心臟功能受到了損害,是操勞過度所致。當口中乾澀,舌苔厚重,嘗不出食物的滋味時,尤其要警惕,防止心臟發生病變。

● 如果飯後總是出現反酸、腹脹或腹痛等症,提示積食了,要多吃新鮮蔬菜,三餐要注意清淡,以易於消化。
5. 手部的警示信號

● 觀察自己的雙手,如果發現指 尖比指節更粗大,可能是患有較嚴重的肺部疾病;

● 如果指 甲生長緩慢,沒有光澤並且變黃變厚,提示淋巴系統出了毛病;

● 如果 手背靜脈突出,並且隨著年齡增加越加明顯,也提示有心 臟病的可能 ;

● 如果手掌泛紅,可能是肝臟出現問題及內分泌失調 ;

● 如果過 度興奮或緊張時手掌常潮濕出汗,可能有甲狀腺的異常;

6.眼睛的警示信號

● 眼睛發花,眼角乾澀,看不清東西。 這是肝功能衰弱的先兆。 如果按一按肝臟四周,就會有發脹的感覺,這時除了及時就醫外,還要注意用眼衛生,不要讓眼睛太疲勞。

● 如果經常眼睛疼痛,除了用眼疲勞外,老年人出現這種情況要提防青光眼;

眼科醫生經過調查發現,人容易發生眼睛疲勞的因素大致有以下四個方面:

眼睛方面的因素:主要是由於屈光異常、用眼過度、眼睛疾病、眼睛發育異常等方面造成的。

體質及生活方面的因素: 40 歲以上的人,眼睛開始老化,但又沒能及時配老花鏡,則容易發生眼睛疲勞。

環境方面因素:工作或學習場所照明不足,讀寫與工作時間長、視距不固定如:在車船上讀寫和工作等,可以造成眼部緊張。 眼睛超負荷地工作,不僅容易發生眼睛疲勞,而且還會引起近視和其他疾病。

7. 耳朵老是嗡嗡作響

這是腎功能在逐步衰退的信號,有時還會伴隨著腳痛、腰痛、尿頻等症狀,工作過於勞累的人尤其要注意,要做到勞逸結合,避免過度疲勞,少飲酒,少吃 生薑、辣椒等刺激性強的食物。

8. 鼻子的警示信號

鼻子不靈,同時經常咳嗽,有時甚至呼吸困難,這是肺功能逐步衰退的標誌。 病人首先要注意飲食,戒菸或者控制吸煙量,也不要和經常吸煙的人在一起。 多吃新鮮瓜果和蔬菜,加強體質鍛煉,防止肺部合併症的發生。

9. 嘴的警示信號

嘴唇感覺麻木,身體日漸消瘦。 這表明胰腺功能在逐步衰退, 主要是由於飲食失調、飢飽不當所致, 由於胰腺不好,會殃及胃部,當胃受到損害時,嘴唇就會明顯地變得乾燥 。 這時除了調整飲食外,還要注意不要吃生冷、油膩的食物。

10.上樓梯困難

● 上樓梯時如感到心跳加速、心慌、胸悶,表明心臟功能較弱;

● 如感到胸部憋悶,這是一個危險的信號,應該儘早抽空去看醫生。

11. 工作中的信號

● 工作時如果感到記憶力太差、健忘,可能是神經衰弱和動脈硬化所引起的;

● 如果經常打瞌睡,除了睡眠不足外,還要多想想其他的原因;

● 如果背痛,除了肌肉痛,也可能是脊椎或內臟有了毛病;

● 如果伸懶腰時腰痛,多半要考慮坐姿不良。

5-1-10
如何把自己當成自己?

一位十六歲的少年去拜訪一位年長的智者。

他問:「我如何才能變成一個自己愉快、也能夠給別人愉快的人呢?」

智者笑著望著他說: 「孩子,在你這個年齡有這樣的願望,已經是很難得了。很多比你年長很多的人,從他們問的問題本身就可以看出,不管給他們多少解釋,都不可能讓他們明白真正重要的道理,就只好讓他們那樣好了。」少年滿懷虔誠地聽著,臉上沒有流露出絲毫得意之色。

智者接著說:「我送給你四句話。」

第一句話是:「把自己當成別人。」你能說說這句話的含義嗎?

少年回答說:「是不是說,在我感到痛苦憂傷的時候,就把自己當成是別人,這樣痛苦就自然減輕了;當我欣喜若狂之時,把自己當成別人,那些狂喜也會變得平和中正一些?」

智者微微點頭! 接著說,

第二句話:「把別人當成自己。」

少年沈思一會兒,說:「這樣就可以真正同情別人的不幸,理解別人的需求,並且在別人需要的時候,給予恰當的幫助?」

智者兩眼發光,繼續說道:

第三句話:「把別人當成別人。」

少年說:「這句話的意思是不是說,要充分地尊重每個人的獨立性,在任何情形下,都不可侵犯他人的核心領地?」 智者哈哈大笑:「很好,很好。孺子可教也!」

第四句話是:「把自己當成自己。」

這句話理解起來太難了,留著你以後慢慢品味吧。

少年說:「這句話的含義,我是一時體會不出。但這四句話之間就有許多自相矛盾之處,我用什麼才能把它們統一起來呢?」

智者說:「很簡單,用一生的時間和經歷。」其實第四句話涵義蠻深遠的.......... 人活在世上,終其一生的時間,強加自己主觀的意念在一切事務之上,煩惱是自生,也要自解,敞開自己的心胸就會領悟到很多事情的真諦。

而智者所說第四句話也就是要了解自己,生命之中很多事情是要自我解決,適時肯定自己,表現自己,自己的心理需抱持樂觀進 取,朝自己既定方向去努力,積極的活出自己,不被環境影響自己思想觀念,進而把自己的快樂傳染他人,這就是第四句中的『自己就是自己』了。

勇敢走自己的路,活的真實活的努力,積極而正面思考,勇於突破自己心靈的限制,幫助別人也幫助自己,真正活的快樂自我實現。

4-28-10
Bạn Phải Làm Gì Khi Nhận Được Giấy Phạt ?
Lời khuyên này được gửi đi từ một đại-diện công ty bảo hiểm State Farm đã về hưu.
Cách thức đã được thử và có công hiệu ở từng mỗi tiểu bang.

Khi bạn bị giấy phạt vì chạy quá tốc độ (Speeding Ticket) hoặc vượt đèn đỏ, hoặc nhiều trường hợp khác, bạn sẽ bị điểm xấu trên bằng lái và tiền bảo hiểm sẽ tăng lên;

ĐÂY LÀ PHƯƠNG PHÁP GIÚP BẠN KHÔNG-BỊ-ĐIỂM-XẤU:

Khi nhận được giấy phạt, hãy gửi ngay check để trả tiền phạt.
Thí dụ tiền phạt là $79.00, hãy viết và gửi đi $82.00, một số tiền nhỏ cao hơn giá phạt.
.
Hệ thống computer sẽ gửi lại bạn số tiền cách biệt bạn đã trả dư.

Tuy nhiên đây là cái mánh bạn phải theo:

ĐỪNG CASH TẤM CHECK REFUND NÀY!

Điểm xấu chỉ được đưa vào bằng lái khi những thủ tục trong hệ thống kế toán được hoàn tất.
Vì bạn không “Cash” tấm check này, cho nên thủ tục kế toán không được hoàn tất, trong khi hệ thống đã nhận được đủ tiền rồi, nó đã thỏa mãn, và không làm phiền gì bạn nữa, mà cũng không thêm điểm xấu vào bằng lái.

Tin tức này được tiết lộ từ một công ty ẩn danh đã trang bị cho hệ thống dữ kiện được dùng trong mỗi tiểu bang.

Wow! Hy vọng họ không đổi, vì chúng ta thật cần dài dài.

4-15-10
15 điều suy ngẫm

1. Sống trong hiện tại
Phật hỏi đệ tử:
- Cuộc sống người ta được bao nhiêu?
Các đệ tử thay nhau trả lời:
- 80 năm.
- Sai.
- 70 năm.
- Còn sai.
- 60 năm.
- Sai.
- Vậy người ta sống bao lâu?
Phật mỉm cười đáp
- Đời người chỉ thuộc trong vòng hơi thở.
Lời bình
Đừng ỷ vào quá khứ và cái sắp tới, hãy sống với thực tại.

2. Sau khi chết người ta đi về đâu?
Hoàng đế Goyozer đang học thiền với thiền sư Gudo Toshoku.
- Bạch thầy, sau khi chết, người ta đi đâu?
- Tôi không biết.
- Tại sao thầy không biết?
- Vì tôi chưa chết.
- ???
Lời bình
Khi sống, con người nên thưởng thức những vẻ đẹp và bí ẩn của cuộc sống theo cái nhiều người sống. Không cần quan tâm đến thế giới sau khi chết. Hãy sống trọn hôm nay, đừng lo ngày mai vì chuyện ngày mai thì mai mới xảy ra.


3. Định mệnh nằm trong bàn tay
Thời xưa, có vị tướng quyết tấn công địch dẫu quân địch mạnh hơn gấp nhiều lần. Trên đường tiến quân, ông dừng chân ở một đền thờ cầu nguyện, xin giúp đỡ. Sau đó, ông rút ra một đồng xu và nói lớn với quân sĩ:
- Bây giờ, ta sẽ lấy đồng xu để xin keo. Nếu là sấp, quân ta sẽ thắng còn ngửa thì quân ta sẽ bại. Chúng ta phó mặc mạng sống cho định mệnh.
Đồng xu bay lên, xoay mấy vòng và rơi xuống đất.
- Sấp rồi ! Chúng ta sẽ thắng ! Hãy xông lên chà nát quân thù ! - Ba quân reo hò phấn khởi.
Sau trận chiến, toàn bộ quân địch hùng hậu đông đảo bị đánh bại hoàn toàn. Vị phó tướng vui vẻ nói với tướng quân:
- Không ai có thể thay đổi được bàn tay định mệnh.
Tướng quân chỉ mỉm cười không đáp. Ông xoè tay đưa đồng tiền ra. Cả hai mặt đồng xu đều là mặt sấp.
Lời bình
Thiên đàng rất công bằng đối với tất cả mọi người, không thiên vị dành riêng cho ai. Sự giúp đỡ duy nhất mà bạn có được là chính bản thân bạn !!!

4. Con sóng nhận thức
Nhìn thấy một con sóng cao lớn bên cạnh, con sóng nhỏ tỏ ra bực mình:
- Bực ghê. Sóng kia lớn quá, sao ta bé tí. Chúng mạnh mẽ xiết bao sao ta yếu đuối thế này.
Con sóng to cười đáp: - Đó là vì không nhận ra gốc gác của mình mà bạn buồn bực thế.
- Tôi không là sóng thế là gì?
- Sóng chỉ là hình thức tạm thời trong bản chất của bạn. Kỳ thực bạn là nước. Một khi nhận ra bản chất của chính mình là nước, bạn sẽ không còn ấm ức với cái vỏ sóng này và không còn buồn bực gì nữa.
Con sóng nhỏ hiểu ra, cười vui vẻ:
- À, bây giờ thì tôi hiểu. Bạn và tôi tuy hai mà một.
Lời bình
Con người cho rằng "ngã" là ta nên xảy ra phân biệt ta và người mà buồn khổ. Thực ra loài người được cấu tạo cùng một bản chất trong thiên nhiên bao la.

5. Thiên đường địa ngục
Một vị tướng quân đến gặp thiền sư Ekaku hỏi:
- Bạch thầy, thiên đường hay địa ngục có thật hay không?
- Thế ngài là ai?
- Tôi là tướng quân.
Bất ngờ, thiền sư cười lớn:
- A ha! Thằng ngốc nào cho ông làm tướng vậy, trông ông giống anh hàng thịt.
Tướng quân nổi giận, rút gươm:
- Tao băm xác mi ra !!!
Thiền sư vẫn điềm tĩnh:
- Này là mở cửa địa ngục.
Chợt giác ngộ, vị tướng sụp xuống lạy:
- Xin... xin thầy tha lỗi cho cử chỉ thô bạo vừa rồi của tôi.
- Này là mở cửa thiên đường - thiền sư Ekaku mỉm cười.
Lời bình
Thiên đường, địa ngục không phải là chỗ con người tới sau khi chết mà nó ở đây và bây giờ!
Lành, dữ đều do tư tưởng. Cửa thiên đường địa ngục mở ra bất cứ lúc nào.


6. Thiên đàng địa ngục đều do tâm tạo
Có một bà lão biệt danh "mụ già hay khóc". Trời mưa, mụ cũng khóc, trời không mưa mụ cũng khóc. Có người hỏi bà:
- Bà lão ơi, sao bà lại khóc?
- Tôi có hai con gái, cô chị bán giày vải, cô em bán dù. Khi trời nắng ráo, lão nghĩ tới con em bán dù không được. Khi trời mưa, lão lại lo cho con chị, mưa gió không có khách nào chịu mua giày.
- Lão nên nghĩ rằng khi trời đẹp đứa lớn sẽ bán được, khi trời mưa đứa nhỏ bán dù rất chạy.
- À, ông có lý.
Từ đó, "mụ già hay khóc" thôi khóc. Bà lão cười suốt ngày dù trời mưa hay nắng.
Lời bình
Một điều lợi hay bất lợi sẽ tuỳ thuộc vào cách nhìn, cách suy nghĩ của bạn.

7. Phật tại gia
Yangpu về tỉnh Sichuan định tâm tìm kiếm Bồ Tát. Trên đường đi, Yangpu gặp một nhà sư. Nhà sư hỏi:
- Cậu đi đâu đấy?
- Tôi đi cầu Bồ Tát.
- Bồ Tát ở xa, chi bằng đi tìm Phật có hơn không?
- Tìm Phật ở đâu bây giờ?
- Khi cậu về nhà, thấy người đón cậu trên mình khoác cái mền, chân xỏ dép trái, đó chính là Phật.
Theo lời, cậu về nhà thì trời đã khuya. Mẹ cậu nghe con gọi cửa mừng quá vội khoác mền lên người, xỏ dép trái. Bà chạy ào ra mở cửa và khi Yangpu thấy mẹ mình như vậy thì đứng chết lặng.
Lời bình
Người ta tìm chân lý nhưng điều cần là thực thi ngay trong lòng, không thì khó mà gặp được.

8. Ngón tay chỉ mặt trăng
Sư Wu Jincang hỏi Lục Tổ Huệ Năng:
- Con đọc kinh Đại Bát Niết Bàn bao năm rồi mà vẫn chưa hiểu. Xin tổ sư soi sáng cho.
Lục Tổ Huệ Năng cầm quyển kinh đưa cho ni sư, nói:
- Ta không đọc được chữ, con hãy đọc, ta sẽ giúp con hiểu.
- Tổ không đọc chữ sao ngài hiểu thông nghĩa được? - Jincang rất ngạc nhiên.
Lục Tổ Huệ Năng thủng thỉnh đáp:
- Chân lý không dựa vào chữ nghĩa. Nó giống như trăng soi trên trời. Trong trường hợp này, chữ nghĩa giống như ngón tay trỏ vậy. Ngón tay chỉ trăng mà nó không phải là trăng. Xem trăng có cần ngón chỉ không?
Lời bình
Ngôn ngữ văn tự đều là biểu tượng diễn chân lý. Đừng lầm chữ nghĩa với chân lý như đã lầm ngón tay với mặt trăng.

9. Ai đó
Kitagaki, thống đốc bang Kyoto, đến viếng đền Tofuku để thăm Keichu - vị sư trưởng đền này.
Đệ tử của Keichu vào báo:
- Kitagaki, thống đốc Kyoto muốn diện kiến thầy.
- Ta không biết thống đốc nào cả - Sư trưởng trả lời.
Đệ tử chạy ra nói với Kitagaki:
- Thầy tôi yêu cầu ngài lui gót vì không quen thống đốc nào cả.
Kitagaki hiểu ra:
- Nếu vậy, hãy báo với thầy anh có Kitagaki
muốn diện kiến.
- Để tôi thử lần nữa.
Lần này, sư trưởng ra đón tận nơi:
- Ồ, Kitagaki đấy à. Mời vào nhà.
Lời bình
Danh vọng, địa vị, sự thành công và sự giàu có thường có khuynh hướng gia tăng cái tôi của người ta. Vì vậy, người ta sẽ lạc lối, giống như người lạc đường không thể về nhà được.

10. Càng vội càng chậm
Một thanh niên nọ lên núi tìm kiếm sĩ lừng danh để học kiếm thuật. Anh ta hỏi vị sư phụ:
- Thưa thầy, nếu con luyện tập chuyên cần thì phải bao lâu mới thành kiếm sư?
- Có lẽ 10 năm.
- Cha con đã già rồi và con phải chăm sóc ông. Nếu con luyện tập chuyên cần hơn nữa thì mất bao lâu?
Lặng yên suy tư một lúc, vị sư phụ đáp:
- Trường hợp này có lẽ phải 30 năm.
Anh thanh niên không giấu được vẻ nôn nóng:
- Trước thầy bảo 10 năm, bây giờ 30 năm. Con sẽ vượt qua mọi trở lực để nắm vững kiếm thuật với thời gian ngắn nhất.
- Thế thì anh cần phải ở lại đây 70 năm - Vị sư phụ mỉm cười.
Lời bình
Những người quá nóng nảy muốn đạt đến kết quả thì hiếm khi thành công.

11. Đèn đã tắt
Một anh mù đến từ giã bạn mình. Người bạn cho anh một cây đèn lồng. Anh mù cười hỏi:
- Tôi đâu cần đèn lồng. Với tôi, sáng hay tối có gì khác.
- Tôi biết. Nhưng nếu không mang nó theo, trong bóng tối người khác có thể đụng vào anh.
- Ồ, vậy thì được.
Đi được một đoạn, bất ngờ anh mù bị một người đâm sầm vào. Bực mình, anh ta quát:
- Bộ không thấy đèn hả?
- Đèn của ông đã tắt từ lâu rồi mà.
Lời bình
Người nào dùng lời kẻ khác để dạy người có thể giống anh mù này. Đèn đã tắt từ lâu, tuy nhiên anh ta không biết điều đó.

12. Bình thường tâm

- Bạch thầy, sống theo Đạo một cách siêng năng là thế nào?
- Khi đói hãy ăn, khi mệt hãy ngủ.
- Đó là những điều mà mọi người thường làm mà?
-Không, không ! Hầu hết mọi người đều không làm như vậy. Khi ăn, mọi người đầy những suy tư, ao ước và khi ngủ lại đầy những lo toan.
Lời bình
Có bao nhiêu người mà mỗi sáng thức dậy mà đầu óc không bận bịu những chuyện quá khứ?
Con người phải vứt bỏ những điều nguy đã gây ra bão tố nội tâm và sống theo bản chất nguyên thuỷ của họ vì Đạo nằm ngay trong đời sống hằng ngày.


13. Thiền trong chén trà
Vị giáo sư đại học đến gặp thiền sư Nan In để tìm hiểu Thiền. Nan In mời ông uống trà. Nan In rót đầy chén trà rồi mà cứ thế rót thêm. Giáo sư nhắc:
- Kìa thầy, chung trà đầy tràn rồi, xin đừng rót nữa.
Nan In cười đáp:
- Như chung trà này, ông cũng đầy ắp những quan niệm của ông. Nếu trước tiên, ông không cạn chén thì sao tôi có thể bày tỏ Thiền cho ông được.
Lời bình
Ai chứa đầy kiến thức thì điếc trước lời phải trái. Khi hai người tranh luận, một người thường đưa cái biết của mình vào. Cho nên rút lại chỉ nghe thấy tiếng của mình mà không học thêm được gì cả.

14. Con quỷ bên trong
Nhà sư nọ mỗi khi bắt đầu nhập định đều thấy một con nhện khổng lồ làm ông bối rối. Nhà sư liền vấn ý sư Tổ:
- Mỗi khi con bắt đầu nhập định thì luôn có một con nhện khổng lồ xuất hiện, dẫu có đuổi thế nào nó cũng không đi.
-Lần tới, nếu thấy con nhện xuất hiện, con hãy vẽ một vòng tròn to làm dấu xem nó từ đâu đến.
Nhà sư làm đúng như vậy. Khi ông vẽ vòng tròn to vào bụng con nhện, con nhện chạy đi, ông lại có thể tiếp tục thiền định. Sau buổi thiền định, nhà sư rất bối rối khi thấy vòng tròn nằm ngay trên bụng mình.
Lời bình
Trong cuộc sống, con người gặp phải nhiều xáo trộn và âu lo, phiền nhiễu. Nhưng âu lo tệ nhất thường là từ chính bản thân mình mà ra.


15. Đích tới có một đường đi không cùng
Một tăng đồ hỏi Thiền sư Baling Haojian:
- Nghĩa lý của sư tổ và ý nghĩa của giáo lý có gì giống và có gì khác nhau?
- Khi vịt lạnh, chúng lội xuống nước. Khi gà lạnh chúng đậu trên cây.
Lời bình
Lạnh vẫn lạnh nhưng phương thức tránh lạnh lại khác nhau. Cùng một mục tiêu nhưng mỗi loài lại có cách riêng của chúng. Để đạt mục tiêu không chỉ có một con đường, không phải ai cũng đi theo một con đường. Hãy khéo chọn...

Nga Mi
4-12-10
上聯
下聯
上聯: 風在刮,雨在下,我在等你回電話
下聯: 為你生,為你死,為你守候一輩子
橫批: 發錯人了

上聯:看背影,急煞千軍萬馬
下聯:轉過頭,嚇退百萬雄兵
橫批:我的媽呀
上聯:考試不作弊,來年當學弟
下聯:寧可沒人格,不可不及格
橫批:就是要過

上聯:去除數字一和二
下聯:還有四五六七九
橫批:就是三八

上聯:我愛的人名花有主
下聯:愛我的人慘不忍睹
橫批:命苦
上聯:為你癡、為你累、為你受盡所有罪
下聯:為你死、為你狂、為你哐哐撞大牆
橫批:為愛癡狂
上聯:麻將、撲克、金花,輸完之後回家
下聯:古道、西風、瘦馬,斷腸人在天涯
橫批:慘啊
上聯:該吃吃,該喝喝,有事別往心裏擱
下聯:泡著澡,看著錶,舒服一秒是一秒
橫批:不能白活


4-10-10
給天下女人沈思Just for lady這篇”給天下女人沈思”的短文 值得女性朋友參考:

如果你老公很上進,妳要趕快跟上,否則會被他嫌棄。
如果你的老公很上進又進取,妳要趕快加油,否則會被他淘汰。
如果你的老公很頹廢,妳要自立又自強,否則會被他拖累。
如果你的小孩很聰明,妳要趕快學習,否則會被瞧不起。
如果你的孩子很遲鈍,妳要趕快成功,因為妳要照顧他一輩子。

無知的愛是傷害,無知的消費是浪費
女人一成不變,男人一定會變。
要做千面女人,不要做鉛面女人。
女人要有三麗:美麗+能力+魅力。
不要當三瓶女人:花瓶,醋瓶,藥瓶。
女人有三美:形象美,語言美,心靈美。

千萬別做~~
三心女人,在家裡放心,想起來傷心,看起來噁心。
三轉女人:圍著鍋台轉,圍著先生轉,圍著孩子轉。
女人要有四立:思想獨立,能力獨力,交通獨立,經濟立。
女人要美的自然,而絕不是自然就是美。
漂亮美人像寶石,智慧女人像寶藏。
女人因為有氣質才會千種風情,萬種浪漫。
想要得到別人的愛,首先要自己愛自己。
相愛不是互看對方的眼睛,而是要有共同的目標,理想,話題,朋友。
相愛容易相處難,相處容易相信難,相信容易相諒難。
行走在智慧中的女人最美麗,而要得到智慧就要走入人中。

3-25-10
1.兩只青蛙相愛了,結婚後生了一個癞蛤蟆
公青蛙見狀大怒說:「賤人,怎麽回事!?」
母青蛙哭著說:「他爹,我本來是癞蛤蟆,認識你之前我整過容。」
→ 缺乏充分瞭解的愛情,就要承擔所帶來的苦果!

2.小驢問老驢:「為啥咱們天天吃乾草,而奶牛頓頓精飼料?」
老驢嘆到:「咱爺們比不了,我們是靠跑腿吃飯,人家是靠胸脯吃飯!」
→ 各有前因莫羨人,生活需要忍耐,更要認命。

3. 鴨子和螃蟹賽跑,一起到達終點,難分勝負。
裁判說:「你們來個剪刀石頭布吧!」
鴨子大怒:「媽的,算計我!?我一出就是布,他總是剪刀。」
→ 競爭需要天賦,也需要機遇。

4. 狗對熊說:「嫁給我吧,嫁給我你會幸福。」
熊說:「才不嫁呢,嫁給你只會生狗熊,我要嫁給貓,生熊貓那才尊貴呢!」
→ 挑結婚對象一定要有理智和有理想。

5.老鱉調戲河蚌,被咬,老鱉忍痛拖著河蚌來回爬。
青蛙見了敬佩的說:「乖乖,鱉哥混大了,出入都夾著公文包!」
→ 老大在出醜,做小的也要說點門面話賣乖。

6. 一壁虎誤入鱷魚池,喪命之時,壁虎急中生智,一把抱住鱷魚大叫:「媽媽!」
鱷魚一愣,立刻老淚縱橫:「都瘦成這樣了,你咋就不聽我的話,不讓你炒股吧,你偏要去,看看股市縮水都把你縮成啥了!」
→ 投資是一定要小心的!

7. 蜜蜂狂追蝴蝶,蝴蝶卻嫁給了蝸牛。
蜜蜂不解,問:「他哪比我好?」
蝴蝶回答:「人家好歹有自己的房子,哪像你住在集體宿舍。」
→ 這年頭,無房一族要找結婚對象是難上加難!

8.母雞跟鄰居正在聊天,看到公雞無精打采的回來了。
母雞說:「咋地啦?」
公雞:「做個買賣給累的。」
母雞問:「做啥買賣累成這副德行?」
公雞臉紅低下頭說:「賣點雞精。」
→ 做老婆的要體諒老公在外邊賺錢養家有多辛苦!

9. 餐廳蒼蠅對廁所蒼蠅說:「你整天追腥逐臭,我整天吃香喝辣,過來吧!」
廁所蒼蠅:「道不同不相為謀!吃再好有啥用,光屁屁美女你見過幾個?」
→ 不要坐井觀天只顧眼下的利益,外面的世界可能更精彩!
8-22-09
Thế Nào Là Một Người Đẹp Qua Tướng Mệnh ?

Khi nói đến phụ nử ,không ai không khỏi chăm chú lắng nghe để tìm hiểu ,để học hỏi kinh nghiệm cho bản thân mình . Sau tập tự điển về phụ nử được triển lảm ,thư của vài độc gỉa khám phá những bí ẩn về phụ nử gởi về cho web nhà .Sau đây chúng tôi lựa chọn và xin đăng vào mục rửa tai kỳ này .Đó là làm sao thấy được người đẹp (đẹp nết ) qua tướng mệnh .Xin mời quý vị vào mục rửa tai để chiêm ngưỡng các cô qua tướng mệnh. Trong anh em chúng ta có ai đã chọn thì phải chịu thôi ,nhưng đọc để biết mà bình luận cho đỡ hối tiếc khi chúng mình đã lỡ dại khi còn trẻ....

Thiên Việt: Thế Nào Là Một Người Đẹp Qua Tướng Mệnh ?

Trong các sách nói về Nhân Tướng, các chiêm tinh gia thường cho rằng, một người con gái đẹp cần nhất về ngoại hình tức hình thần và khí chất. Vì khi trời đất sản sinh ra loài người đã định : Thần tức thần sắc, hình thể; thần dựa vào hình mà trụ, còn hình dựa vào thần để vận động. Nên trong tướng thuật đều đưa hình thần con người để so sánh người đẹp này với người đẹp khác, cũng như qua những cuộc thi sắc đẹp các vị giám khảo tuy không là thầy tướng nhưng cũng dễ dàng suy đoán ai là Hoa hậu, Á hậu. Bởi hình thần và khí chất thường bộc lộ hẳn ra cho mọi người chiêm ngưỡng. Sau đây là những tính cách đẹp của người phụ nữ muốn trở thành một hoa hậu, á hậu trong cuộc thi sắc đẹp nào đó: Dáng phượng: trán dài, tam đình đều đặn, lỗ tai nhiều thịt, sơn căn cao thẳng, đầu tròn, mắt dài mà đuôi vểnh, miệng nở như sen, mày thô mà thanh tú, ngũ tinh, lục diệu đều hợp cách. Ai mang tướng phượng người đó rất khoẻ mạnh ít tật bệnh, tướng cao sang, tao nhã, trí tuệ minh mẫn, tiền vận đã có tiếng... Xem tiếp
http://tituti.com/default.aspx?display=7168

7-28-09
talk to meAnh kêu tui cạo cho sexy chút xiú ...rồi bây giờ anh chê tui bị long beng ...
__ Làm ơn kiếm cái aó mặc vào đi ...rồi tui mở mắt
H

" talk to me ! where is your pay check? "
Nga Mi.

7-22-09
Vợ ơi là vợ


Chồng than: 
Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
Ban ngày làm việc tả tơi
Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường

Nằm chung thì bảo.....chật giường
Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
Lãng mạn thì bảo.....tào lao
Ðứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ

Khù khờ thì bảo.....giai tơ
Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
Cả đời cứ mãi phân vân
Tơ lòng con gái biết mần sao đây.

Sợ Vợ
"Dù không sinh đẻ ra ta
Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao" (Thơ Khuyết Danh)
Khi ta đau ốm xanh xao
Vợ lo chăm soc hồng hào khoẻ ngay
Sợ ta đi trật đường rầy
Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
Khi ta tán tỉnh ba hoa
Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe
Lời vợ dạy phải lắng nghe
Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người
Nói ra xin hãy chớ cười
Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !

10 điều Vợ dặn
Lái xe ra khỏi cổng nhà
Vợ kêu giật ngược, diết da dặn rằng:
Một đừng mơ mộng Thơ - Trăng
Ðụng xe thi sĩ gẫy răng u đầu
Hai đừng giữ ống nghe lâu
Gái tơ õng ẹo ghẹo đầu dây kia
Ba đừng ghé quán rượu bia
Bốc men tơ tưởng nọ kia khó lường
Bốn đừng mua báo dọc đường
Bìa in hoa hậu soi gương liếc cười
Năm đừng liến láo con ngươi
Ðồng nghiệp váy ngắn ẹo người đi qua
Sáu đừng hoang phí thời gian
Ngồi lâu trộm nghiá cô hàng càfé
Bảy đừng thấy phở mà mê
Bột ngọt loét dạ lại chê cơm nhà
Tám đừng hò hát lang thang
Tiếp viên ca sĩ giả ma hớp hồn
Chín đừng dạo bước hoàng hôn
Công viên hoa lá cô hồn rủ rê
Mười đừng ghé rạp xi nê
Tivi nhà sẵn, lẹ về coi phim
Rõ chưa? ( vợ hét đứng tim )
Ðừng hòng tưởng bở như chim sổ lồng
Mười đừng nhắc lại cho thông
Nếu không.... tui quyết nhốt ông ở nhà

Vợ từ đầu ra ...
Vợ, từ thiếu nữ hiền lành
Ðến khi xuất giá trở thành... "quan gia"
Vợ là con của người ta
Và ta quen Vợ chẳng qua vì tình
Có quan thì phải có binh
Nên ta làm... lính hầu tình "quan gia"
Con ta do Vợ sanh ra
Nên ta với Vợ... chẳng bà con chi
Tại vì hôm Vợ vu quy
Ta lỡ làm... lính hầu đi bên nàng
Làm lính chứ không... làm tàng
Tính chất Vợ ta phải càng hiểu hơn
Mỗi khi mà Vợ giận hờn
Áp dụng "công thức giản đơn"... làm huề
Khi Vợ đã ngỏ lời... chê
Thì nên sửa đổi... "đa bê" tức thì (database)
Mỗi khi Vợ nhờ chuyện gì
"Program" Vợ viết nhớ ghi trong lòng
Khi Vợ đã nói là... "không!"
"Nguyên hàm bất định", đừng mong tìm dò
Vợ mà nổi nóng dằn co
"Bảo toàn định luật" phải lo sẵn sàng
Khi nào cùng Vợ ra đàng
"Bảy hằng đẳng thức" sẵn sàng lắng nghe
Mỗi khi mà đã ngừng xe
Phải lo... "chuyển vế " mở xe cho nàng
Cùng Vợ đi vào nhà hàng
Không nên tự ý "khai hàm tích phân"
Hễ thấy Vợ cứ nhăn nhăn
"Khảo sát hàm số" nhưng cần làm thinh
Vợ... "input" chữ "Shopping"
Thì... "output" phải áo xinh, váy đầm...
Muốn Vợ đừng có... chầm bầm
Credit cards cứ âm thầm... "khai căn"
Nếu... lỡ mà có lăng nhăng
"Giá trị tuyệt đối" một lần rồi thôi
Tình Vợ mà có muôn đời
Phải nhường Vợ chức "đương thời quan gia"
Muốn Vợ trẻ mãi không già
Lưng ta chắc phải như là... "parabol"
Tính chất Vợ thì phải tuân
Kẻ làm... lính phải luôn luôn thật thà
Nấu cơm, đi chợ, quét nhà...
Quan gọi thì... dạ , bẩm bà có ngay
Quan thương sẽ cười suốt ngày
Quan ghét... lính sẽ bị đày khổ sai
Hễ ai có cười chê bai
Ðổ thừa... thương Vợ chứ ai mà...đần
Tính chất phải... học nhiều lần
Nếu không áp dụng trăm phần trăm... thua!!!

Vợ ta - Vợ người
Vợ ta thì nạt thì đe
Vợ người thì cứ... lăm le ... nhìn hoài
Vợ ta thì chẳng đoái hoai`
Vợ người khen đẹp... dài dài quanh năm
Vợ ta chê mắt... lá răm
Vợ người trông tợ trăng rằm tiên nga

Vợ ta nói mãi chẳng tha
Mèo tơ e ấp, nết na dịu dàng
Vợ ta đi tướng hai hàng
Mèo tơ đi tướng sàng sàng thấy mê
Vợ ta hay mắng hay chê
Mèo tơ âu yếm cận kề sáng hôm

Vợ mình, mình sợ mới khôn
Vợ người mà sợ có hôm què giò !
Vợ ta, ta sợ chẳng lo
Vợ người mà sợ , đồ bò đồ trâu !!

Cô hàng xóm
(Xin cáo lỗi cùng cố thi sỹ Nguyễn Bính)
Nhà nàng ở cạnh nhà tôi
Cách nhau cái cọc để phơi áo quần
Hai người nhầm lẫn tứ tung
Nàng như cũng có cái quần giống tôi
Ðể rồi có một lần phơi
Thế nào tôi lấy nhầm ngay của nàng
...Tôi chiêm bao rất nhẹ nhàng
Thấy nàng hé cửa gọi sang thế này
"Ấy ơi ấy hãy vào đây,
Cho tui đổi lại cái này chút coi"
Lần đầu tiên thấy nàng cười
Nàng che một tấm vải dày ngang hông (?)
"Cái quần duy nhất của em,
Hôm qua anh lấy về bên ấy rồi"

Nga Mi

6-22-09
Lời Hay Ý Đẹp


Hiểu Đời.

Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già. Chẳng dám nói hiểu hết mọi lẽ nhân sinh nhưng chỉ có hiểu đời thì mới sống thanh thản, sống thoải mái.

Qua một ngày, mất một ngày
Qua một ngày, vui một ngày
Vui một ngày, lãi một ngày

Hạnh phúc do mình tạo ra. Vui sướng là mục tiêu cuối cùng của đời người, niềm vui ẩn chứa trong những sự việc vụn vặt nhất trong đời sống, mình phải tự tìm lấy. Hạnh phúc là cảm giác, cảm nhận, điều quan trọng là ở tâm trạng.

Tiền không phải là tất cả nhưng không phải không là gi`. Đừng quá coi trọng đồng tiền, càng không nên quá so đo, nếu hiểu ra thì sẽ thấy nó là thứ ngoại thân, khi ra đời chẳng mang đến, khi chết chẳng mang đi. Nếu có người cần giúp, rộng lòng mở hầu bao, đó là một niềm vui lớn. Nếu dùng tiền mua được sức khỏe và niềm vui thì tại sao không bỏ ra mà mua? Nếu dùng tiền mà mua được sự an nhàn tự tại thi` đáng lắm chứ! Người khôn biết kiếm tiền biết tiêu tiền. Làm chủ đồng tiền, đừng làm tôi tớ cho nó.

“Quãng đời còn lại càng ngắn thi`càng phải làm cho nó phong phú”.

Người già phải thay đổi quan niệm cũ kỹ đi, hãy chia tay với “ông sư khổ hạnh”, hãy làm “con chim bay lượn”. Cần ăn thì ăn, cần mặc thì mặc, cần chơi thì chơi, luôn luôn nâng cao chất lượng cuộc sống, hưởng thụ những thành quả công nghệ cao, đó mới là ý nghĩa sống của tuổi già.

Tiền bạc là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình.
Cha mẹ yêu con là vô hạn; con yêu cha mẹ là có hạn.
Con ốm cha mẹ buồn lo; cha mẹ ốm con nḥòm một chút hỏi vài câu là thấy đủ rồi.
Con tiêu tiền cha mẹ thoải mái; cha mẹ tiêu tiền con chẳng dễ.
Nhà cha mẹ là nhà con; nhà con không phải là nhà cha mẹ.
Khác nhau là thế, người hiểu đời coi việc lo liệu cho con là nghĩa vụ, là niềm vui, không mong báo đáp. Chờ báo đáp là tự làm khổ mình.

Ôm đau trông cậy ai? Trông cậy con ư? Nếu ốm dai dẳng chẳng có đứa con có hiếu nào ở bên giường đâu (cửu bệnh sàng tiền vô hiếu tử). Trông vào bạn đời ư? Người ta lo cho bản thân còn chưa xong, có muốn đỡ đần cũng không làm nổi. Trông cậy vào đồng tiền ư? Chỉ còn cách ấy.

Cái được, người ta chẳng hay để ý; cái không được thi` nghĩ nó to lắm, nó đẹp lắm. Thực ra sự sung sướng và hạnh phúc trong cuộc đời tùy thuộc vào sự thưởng thức nó ra sao.

Người hiểu đời rất quy' trọng và biết thưởng thức những gi` mình đã có, và không ngừng phát hiện thêm y' nghĩa của nó, làm cho cuộc sống vui hơn, giàu y' nghĩa hơn.

Cần có tấm lòng rộng mở, yêu cuộc sống và thưởng thức cuộc sống, trông lên chẳng bằng ai, trông xuống chẳng ai bằng mi`nh (tỷ thượng bất túc tỷ hạ hữu dư), biết đủ th́i` lúc nào cũng vui (tri túc thường lạc).

Tập cho mình nhiều đam mê, vui với chúng không biết mệt, tự tìm niềm vui. Tốt bụng với mọi người, vui vẻ làm việc thiện, lấy việc giúp người làm niềm vui. Con người ta vốn chẳng phân biệt giàu nghèo sang hèn, tận tâm voi công việc là coi như có cống hiến, có thể yên lạng, không hổ thẹn với lương tâm là được. Huống hồ nghĩ ra, ai cũng thế cả, cuối cùng là trở về với tự nhiên. Thực ra ghế cao chẳng bằng tuổi thọ cao, tuổi thọ cao chẳng bằng niềm vui thanh cao.

Quá nửa đời người dành khá nhiều cho sự nghiệp, cho gia đình, cho con cái, bây giờ thời gian còn lại chẳng bao nhiêu nên dành cho mình, quan tâm bản thân, sống thế nào cho vui thi` sống, việc nào muốn thi`làm, ai nói sao mặc kệ vi` mình đâu phải sống voi y' thích hay không thích của người khác, nên sống thật với ḿnh.
Sống ở trên đời không thể nào vạn sự như ý, có khiếm khuyết là lẽ thường tình ở đời, nếu cứ chăm chăm cầu toàn ti`́ sẽ bị cái cầu toàn làm cho khổ sở. Chẳng thà thản nhiên
đối mặt với hiện thực, thế nào cũng xong.

Tuổi già tâm không già, thế là già mà không già; Tuổi không già tâm già, thế là không già mà già. Nhưng xử lư một vấn đề th́i`nên nghe già.

Sống phải năng hoạt động nhưng đừng quá mức. Ăn uống quá thanh đạm thi` không đủ chất bổ; quá nhiều thịt cá thi` không hấp thụ được. Quá nhàn rỗi thi` buồn tẻ; quá ồn áo thì khó chịu…. Mọi thứ đều nên “vừa phải”.

Người ngu gây bệnh (hút thuốc, say rượu, tham ăn tham uống….)
Người dốt chờ bệnh (ốm đau mới đi khám chữa bệnh)
Người khôn phòng bệnh, chăm sóc bản thân, chăm sóc cuộc sống.
Khát mới uống, đói mới ăn, mệt mới nghỉ, thèm ngủ mới ngủ, ốm mới khám chữa bệnh…. Tất cả đều là muộn.

Chất lượng cuộc sống của người già cao hay thấp chủ yếu tùy thuộc vào cách tư duy, tư duy hướng lợi là bất cứ việc ǵ đều xét theo yếu tố có lợi, dùng tư duy hướng lợi để thiết kế cuộc sống tuổi già sẽ làm cho tuổi già đầy sức sống và sự tự tin, cuộc sống có hương vị; tư duy hướng hại là tư duy tiêu cực, sống qua ngày với tâm lư bi quan, sống như vậy sẽ chóng già chóng chết.

Chơi là một trong những nhu cầu cơ bản của tuổi già, hăy dùng trái tim con trẻ để tìm cho mi`nh một tṛò chơi ưa thích nhất, trong khi chơi hăy thể nghiệm niềm vui chiến thắng, thua không cay, chơi là đùa. Về tâm và sinh lư, người già cũng cần kích thích và hưng phấn để tạo ra một tuần hoàn lành mạnh.

“Hoàn toàn khỏe mạnh”, đó là nói thân thể khỏe mạnh, tâm lư khỏe mạnh và đạo đức khỏe mạnh. Tâm lư khỏe mạnh là biết chịu đựng, biết tự chủ, biết giao thiệp; đạo đức khỏe mạnh là có ti`nh thương yêu, sẵn ḷòng giúp người, có lòng khoan dung, người chăm làm điều thiện sẽ sống lâu.

Con người là con người xă hội, không thể sống biệt lập, bưng tai bịt mắt, nên chủ động tham gia hoạt động công ích, hoàn thiện bản thân trong hoạt động xă hội, thể hiện giá trị của mi`nh, đó là cuộc sống lành mạnh.

Cuộc sống tuổi già nên đa tầng đa nguyên, nhiều màu sắc, có một hai bạn tốt thi` chua đủ, nên có cả một nhóm bạn già, t́i`nh bạn làm đẹp thêm cuộc sống tuổi già, làm cho cuộc sống của bạn nhiều hương vị, nhiều màu sắc.

Con người ta chịu đựng, hóa giải và xua tan nỗi đau đều chỉ có thể dựa vào chính mi`nh. Thời gian là vị thầy thuốc giỏi nhất. Quan trọng là khi đau buồn bạn chọn cách sống thế nào.

Tại sao khi về già người ta hay hoài cựu (hay nhớ chuyện xa xưa)? Đến những năm cuối đời, người ta đă đi đến cuối con đường sự nghiệp, vinh quang xưa kia đă trở thành mây khói xa vời, đă đứng ở sân cuối, tâm linh cần trong lành, tinh thần cần thăng hoa, người ta muốn tim lại những i`́nh cảm chân thành. Về lại chốn xưa, gặp lại người thân, cùng nhắc lại những ước mơ thuở nhỏ, cùng bạn học nhớ lại bao chuyện vui thời trai trẻ, có như vậy
mới ti`m lại được cảm giác của một thời đầy sức sống. Quy' trọng và được đắm mi`nh trong những ti`nh cảm chân thành là một niềm vui lớn của tuổi già.

Nếu bạn đă cố hết sức mà vẫn không thay đổi ti`nh trạng không hài lòng thi` mặc kệ nó! Đó cũng là một sự giải thoát. Chẳng việc gì cố mà được, quả ngắt vội không bao giờ ngọt.

Sinh lão bệnh tử là quy luật ở đời, không chống lại được. Khi thần chết gọi thi` thanh thản mà đi. Cốt sao sống ngay thẳng không hổ thẹn với lương tâm và cuối cùng đặt cho mình một dấu châm hết thật tṛòn.

Nga Mi

4-15-09
Một định nghĩa về “Vợ, Vietnamese wife"


Về mặt triết học :
Vợ là một thực thể độc lập tồn tại bên ngoài ta , ngoài ý muốn của ta.

Về mặt kinh tế :
Vợ là ngân hàng vô luật pháp. không thể lệ, gửi vào thì dễ , rút ra thì khó mà không thể kiện cáo gì được

Về mặt tài sản :
Vợ là cái gì rất cũ mà không thể thanh lý được.

Về mặt xã hội :
Vợ là cá nhân tự do , tình nguyện về chung sống với ta nhưng lại luôn tố cáo ta làm mất tự do của cô ấy , và nếu như ta có trả lại thì lại không nhận

Về mặt cổ học :
Vợ là loại đồ cổ càng để lâu càng mất giá

Về mặt sinh học :
Vợ đáng sợ hơn mãnh thú , vì họ là sư tử xuyên lục.

Trang.

4-3-09
.....( Mục rửa tai vừa tìm ra được một tự điển về phụ nử . Mong bà con ghé vào mục Rửa tai xem . Sưu tầm từ tạp chí Phương Đông .)


Subject: TR: TỰ ĐIỂN PHỤ NỮ / Women's Dictionary .. New edition :)
TỰ ĐIỂN PHỤ NỮ

Mới đây, tổ chức đàn ông thế giới đã xuất bản một cuốn sách dày ba mươi tập, nhằm giúp cho các nhà nghiên cứu hiểu rõ hơn về phụ nữ, một sinh vật phức tạp nhất của hành tinh . Chúng tôi xin lần lượt trích đăng một số chương trong đó, để các chàng trai tội nghiệp khỏi bỡ ngỡ và có một số kiến thức cần thiết để sống sót ..
Chương I: Sự khác nhau giữa phụ nữ và nai .
1. Nai ngơ ngác suốt đời. Phụ nữ chỉ ngơ ngác khi cần ngơ ngác .
2. Nai không bao giờ giả nai. Còn phụ nữ thường làm thế .
3. Nai có sừng toàn đầu. Phụ nữ có sừng trong ánh mắt.
4. Nai ăn cỏ . Còn phụ nữ thỉnh thoảng ăn nai .
5. Gặp tai nạn, nai biến thành khô nai. Còn gặp tai nạn, phụ nữ biến thành … mít ướt ..
6. Nai chạy theo đàn. Phụ nữ cũng chạy theo đàn, nhưng không phải đàn nai.
7. Nai nhảy tung tăng. Phụ nữ đi tung tăng .
Chương II: Sự giống nhau của phụ nữ và cọp .
1. Cọp gầm. Phụ nữ cũng gầm.
2. Cọp uyển chuyển. Phụ nữ mềm mại .
3. Trẻ con đứa nào cũng sợ cọp và đứa nào cũng sợ mẹ mìn, mặc dù cả đời có khi không nhìn thấy .
4. Cọp được gọi là ông ba mươi, Phụ nữ được gọi là sư tử.
5. Cọp nổi tiếng về sự oai vệ . Phụ nữ nổi tiếng về sự quý phái.
6. Cọp vẫn quan tâm tới móng. Phụ nữ cũng vậy .
7. Cọp nổi tiếng về da. Phụ nữ nổi tiếng về áo quần.
8. Cọp đôi lúc chỉ vồ chứ không ăn. Phụ nữ đôi khi chỉ yêu mà không lấy .
Chương III: Sự khác nhau giữa phụ nữ và khẩu súng .
1. Súng chỉ nổ khi có người bóp cò. Phụ nữ có thể tự khai hỏa .
2. Súng có thể bắn từng viên. Phụ nữ có thể trở thành súng máy, bắn hàng loạt .
3. Khi nguy hiểm người ta mang súng bên mình. Khi hạnh phúc người ta cần phụ nữ bên mình.
4. Súng có thể cướp cò. Phụ nữ có thể nói mà không báo trước .
5. Đầu súng có lưỡi lê. Đầu phụ nữ có cái kim kẹp tóc.
6. Đàn ông có thể ra đi với một khẩu súng, và cũng có thể ra đi với một cô gái .
7. Số đàn ông bị thương vì súng luôn ít hơn số đàn ông
bị thương vì phụ nữ .
8. Súng có thể hết đạn. Phụ nữ chả bao giờ .
9. Ta xách súng. Còn phụ nữ xách ta.
Chương IV: Sự giống nhau và khác nhau của phụ nữ và một con sông .
1. Sông đôi khi không biết đâu là bờ. Phụ nữ cũng thế .
2. Biết bơi đôi lúc cũng chết. Hiểu phụ nữ đôi lúc còn chết nhanh hơn.
3. Sông êm đềm. Phụ nữ phẳng lặng..
4. Sông cuốn trôi mọi thứ khi ta xuống nước. Phụ nữ cuốn trôi mọi thứ khi ta vẫn ngồi trong nhà.
5. Sông có thác. Phụ nữ có cơn .
6. Sông mát mẻ. Phụ nữ tinh khiết.
7. Sông lấp lánh dưới ánh trăng. Phụ nữ lấp lánh dưới ánh đèn .

11-25-08
Hình cho tuần này ,Mong bà con gởi lời bình về toà soạn sớm ,cám ơn

Oh ! My God ! Ma Ma Mia !

I wish when I grow up, I could have a girl friend like her...:-)

I wish I could .....:-) Yummy.. Yummy ....! :-)

  ~ Unknown ~

Đèn nhà ai nấy tỏ, cửa sổ ai hỏng che thì tui ngó!!!  ( Còng gió) .

 

Bưởi sài gòn như chanh ,như ổi ,

Bưởi Mỹ Tây không  thổi cũng to

Bố ơi xin bố đừng lo

Trẻ con thì liếc ,chứ cho thì ....đừng . ( Mấy cha nội lại nghĩ bậy rùi...)  Gìa Dịch

 

Càng nhìn càng thấy trứng của Mỹ sao lớn màu vỏ đẹp ....hình như Cu Cậu tưởng trứng thì phải ???

 

Ứớc Party 27/12 /08 sẽ nhiều mỹ nhân như thế !!!  ( Lão tướng KM )

 

Đồ khoe chi để dợt le

Về nhà khỏi nói, Ma le cũng hỗng nhìn   ( MS Linda )

 

Lin- Da nói cũng đúng ghê

Nhà em ai biết ,ở nhìn . ( Trông Hòn Chài ....Trai Hòn chồng )

 

Úi cha...sao lão gìa nhà tui  tối qua rờ men tịt qúa  ,Tối ngủ đôi lúc gác tay qua tui rồi lẩm bẩm...So

good ,so nice,. Thank you my man .   xọn )

11-11-08

Nhớ ngày xưa của mình quá

(Tình yêu của học trò nghèo)

“Em ơi…còn tiền lẻ không? Bao anh ăn chè bữa nay nha)

 Nga Mi

 

Nhớ quá nhớ quá tuổi học trò

Bệnh chung thường có tật thập thò

thơ thản,thẩn thờ,thêm than thở

gàn ,dở dở ít đắn đo

Có khi chờ cả buổi để cho

Một bịch chè hay dăm trái ổi

Rồi chờ hoài em đâu  chẳng tới

Thế rồi sanh giận hờn bắt lỗi.

Nhớ lại ,nhớ lại thật quá đổi........

AHXĐ

 

Chiếc xe đạp một thời trang áo Tím

Làm kẻ se duyên người bạn trung thành

Chịu bao hành hạ ,thương yêu ,quên lãng

Vì tình yêu Tím cứ mãi lang thang....

Hoàng Lan .

 

Chuông tan trường về...

Trường tan chưa về

Anh theo nhỏ về

Anh ưa lề mề

Chờ em câu thề

Rùi anh sẽ về

Nhưng rùi về đâu,về đâu......

Hạ Trắng .

 

Hình này hấp dẫn thế ,mà vẫn chưa thấy chị Cỏ Dại phóng bút .Tuổi học trò theo mãi ta với thời gian Lòng chập chùng nhớ thoang thoáng lại những gì đã đi qua....Khi một hình xưa ,không gian củ...lờn vờn đâu đây .

Tuy rằng giờ đây đã là Bà nội, nhưng em đoan chắc tánh mơ mộng chị vẫn còn. Em chờ chị vài lời đấy nhá .

Hoàng Lan

 

Một anh Chàng Bá Ninh đang làm nũng với người yêu Cô Lê Bán Chè .

 

E: Sao anh không về?

A: đường xa vạn dặm chân anh lại mỏi?
xọn

 

E: Trời ơi ! em không thể tưởng tượng được là anh vô tận Saigon thăm em, em sung sướng quá !
A: Anh cũng không tưởng tượng được là anh vô Saigon gặp em, Saigon lớn ghê hả em, anh lần đầu tiên vô Saigon. Anh nhớ em muốn chết ...đó !
E: Ai dắt Anh vô đây vậy ?
A: Anh liều mạng trốn nhà, đi xe đò một mình vô thăm em.
E: Sao anh gan vậy ? Ba má anh sẽ đánh anh chết.
A: Anh đâu sợ chuyện đó, anh chỉ sợ nhớ em quá anh phát điên lên mà thôi. Thôi leo lên xe ôm eo anh chặt mình đi ăn chè ở ngã sáu, em chỉ đường nha ....:-)

Lao-Fu-Zi

 

Chiều nay dù luôn em nhá

Thôi, em phải vào ăn cơm .Cả nhà đang đợi rồi...

Em nói đi rồi anh cho em vào

Để em coi lại cái đã...

Không coi lại gì hết ,anh quyết định thế

Má em ra kìa ,anh chạy đi.. ..( Chiêu tôn Tẩn của con gaí hồi xưa )

Xí xọn

 

Đố bạn chiếc xe đạp này của em hay của Cu...

Dứt khoát là xe con gaí ,vì con giai có cây thẳng ( ý tui là cây ngang từ yên xe đến cổ xe) và ít có cái gỉo xe phía trước.

Cu Lừa.

 

Em bảo 1 tiếng,2 tiếng ...đứng dậy cho em ngồi, con trai gì mà không galăng tí nào hết .

 

Chiều nay mình dù luôn nhá em......

 

Thôi, em phải vào ăn cơm .Cả nhà đang đợi rồi...

tiếp...

 

Em bảo 1 tiếng,2 tiếng ...đứng dậy cho em ngồi, con trai gì mà k galăng tí nào hết .

Quần anh bị rách.

Vậy có nghĩa là chập nữa không đi ăn kem được phải k ??

( Đây là chiêu hồi  nhỏ lúc không có tiền bao em gái....)

Gìa Dịch

Say Sỉn Chèo....

 

Cheò gì mà chèo waì zị ông
Ta đây chưa kịp hỏi đã dzông
Già zì mà sao ưa léng phéng
Nhưng ta đây lại thích nhớ mong... ( Nga Mi.. hè)
 
Xin lỗi pà tui phải chèo mau
Kẻo về chiều tim lại nhói đau
Luyến lưu ,lưu  luyến thuyền mắc giống
Chèo nhanh để khỏi tốn trầu câu .   ( Già dịch )

 

Tiền trầu câu em đâu dám hỏi
Anh có lòng cũng khỏi trầu câu
Em đây vẫn còn mơn mởn chán
Hấp tấp chi anh kẻo u sầu.... (Nga Mi )
 
Nghe em thỏ thẻ tim anh rụng
Để anh quay thuyền mời em cụng
Bình rượu Càng Long chờ khách xứng
Hoa đăng mở hội ,tối nay mừng  .... (Gìa Dịch )

 

Trăng chưa lên xin anh đừng vội
Nỡ vén quần mà lội qua đây
Dăm ly rượu gọi là hạnh ngộ
Lỡ anh say em đỡ đắng cay..... (Nga Mi )

 

Rượu nào người uống bảo mình say
Có chăng ai lắm kế mưu bày !!
Tỉnh say,say tỉnh ,thay bất kể
Người đẹp ngồi đây dại gì say .....(Già dịch )

 

Anh mà say em chết hỗng hay

Ngậm đắng cay chờ ngày khai nhụy

Chín tháng mười ngày em vất vả

Đẻ thằng Cu anh sướng lắm thay !!!  (Nga Mi )

 

Một phút huy hoàng sướng trong ngu

Mười tám năm mà ngở nghìn thu
Mẹ ba con bảy tiền cấp dưỡng
Ở Mỹ hết mong dzở đường xù....(Già Dịch
)


Thơ tếu của Nga Mi Và Già Dịch 2008 .

post date:11-20-08

11-2-08
Hinh Sam Woo 
Đây là công ty Sam Woo khởi đầu lập nghiệp ở Los ,và đã đào tạo ra biết bao người mẫu .Tuần naỳ chúng ta sẽ được thưởng thức các cô chân daì tuyệt mỹ ,hy vọng các anh ghé lại chiếu cố và chiêm ngưỡng....
Hình vit,gà ,heo ...có chú thích giới thiệu từng người .
Hình1..Người mẫu Hoàng thị Vịt đại diện cho hãng Dao Lam Sam Woo .... Thân em láng óng láng e, các anh được ngắm nhưng sờ thì NO . Hình 2...Ngưòi mẫu Nguyễn thị kê đại diện cho 24H fitness center ...........Em biết bà con đang nhìn cái gì của em rùi,có được nhõng như thế là nhờ em đi 24h fitness thường xuyên đấy ...... Hình 3...Người mẫu Bành thị Hợi đại diện cho văn phòng cố vấn Bill Clinton.......Công việc cuả em rất nhàn,chỉ ăn rồi nằm thôi ........

 

Người mẫu Nguyễn Thị không cần phải chổng như vậy đâu, cứ phơi như chị vịt tha hồ anh theo.

 

Xọn

(H.T.Vịt)  ....Phương Thở bắt đầu,

                  Hai tay chéo nhau

                  Hai chân quỳ gối

                  ..........

------ Ối ối... người khen em rằng ,nếu mang thêm cặp kính thì em laị giống Pallen phó ...

( N.T.Kê)     nử đang đi rón rén để bắt ghen chồng ....Để coi hôm nay con chân dài naò ngu thế ...Trứng đang bị vụ melamine cứ ấp hoài......

------OBama thay đổi màu da từ từ tiến vào Nhà trắng.

( Bành T HợiHỗng biết khi nào thuốc Di-et cho em đây . Hôm nay lại lên 2 cân nửa..chán thật.

------- Bill .clinton đang suy nghĩ không dám noí cho vợ biết suy nghĩ của mình....Nếu như k vụ thổi kèn thì chắc heleri dám thành tổng thống thứ 44th rồi.

10-20-08

 

........Chỉ có hình naỳ thôi mà bà con vào coi nhiều quá , làm tớ cũng xin tham gia luận bàn như sau....

1-     Tôi nghĩ em thuộc hàng Chanh thôi ,vì lưng không chúi về trước và dáng đứng rất khoan thai.

 

2-     Dứt khoát em hạng Chanh (Chanh hỏi chảnh) ,Vì em bày đặt không thèm xoay lại cho anh em mình xem

 

   3- Đương nhiên em hạng Chanh ,vì người xưa có câu "Tốt khoe xấu che" .

   ( Thầy Bàn KM ) .

 

  .........Hè hè ...thâỳ bàn KM nói trúng phóc ,vì em thấy rõ ràng phiá trước 100% .Bà con biết taị sao không ????

    ( Còng Gío )

 

Tớ nghĩ các bạn bị em naỳ gạt rùi ...em là con giai Thái ở Pathaiya . Tớ gặp ẻm ở show Pêđê mà ,còn chụp hình chung nữa .Quý zdị muốn xem k???   ( Hạ trắng) .

 

Dạo naỳ tui thấy lão già nhà tui lên KM.Net hoài ....à ...thì ra là thế....rồi xảnh xẹ đòi đi làm gương lại nữa.  Quá trời .    ( Linda ) .

 

Anh Bồ đâu rồi !!! Em này chỉ xuất hiện ban ngày thì mình có phải nói với Chị Thảo là ...Bây giờ đánh vũ cầu ban đêm k thấy rõ nữa ,nên đành phải đổi đánh ban ngày ??..( tưởng tượng chuyện ngày xưa thôi ,chứ giờ làm gì có sức đánh vũ cầu nữa... Cường. thuyền 704)

 

Trên trời có đám mây xanh

K M cũng có vài anh dê gàn

Mhư tui nếu cưới được nàng

Xây phòng máy lạnh lát vàng cho em......(Sở Lưu Hương)

Trăm năm trong cỏi người ta,

Còn tui xin tới canh ba là cùng…(Sở Lưu Hương)

 

Ôi trời ! thật quá sững sờ
Ai đây như tiên giáng trần
Mấy thầy thật quá nghĩ bậy
Tui đây sững sốt tăng xông
xém nữa bất tĩnh lăng đùng
Ước tui bàn tay của nàng....
Lao-Fu-Zi...

Em ơi ! Tụi anh từ Mỹ đang bơi về đây ....

 

Hỗng biết phía trước như thế nào đây..híc híc...

 

Đừng giận nữa em nhá...chiếc nhẫn này cỡ 3 cara được không em...

 

Lạy trời cho gío thổi nghiêng

Cho bay cái váy duyên thưà

Lưng em bánh mật sóng dừa

Đường cong tuyệt mỹ đẩy đưa chết người ......( H.T.M)

 

Tóc ai xõa nhẹ bờ vai

Lưng cong tuyệt mỹ khoan thai đứng chờ

Giật mình anh tưởng mình

Lại gần nhìn kỹ hỗng chê chổ nào....(Hoàng Châu Các Các.)

 

gái nào kia đứng phơi mông

Hai tay ôm i mắt thẳng trông

Váy trắng mỏng manh chờ biển sóng

hay gío thổi lên...lắm chàng trông................(Nga Mi nương .)

 

Em ơicoi chừng mập lượn tới phập em mất ... (AHXD)

 

Con gái nhà ai đứng phơi mông

Hai chân vắt chéo thấy hỗng xong

Váy thì lồng lộng ru em ngủ

Rờ nhẹ vào em chắc mọt gông ......(Duơng Quá .)

 

Hôm nay lễ hiến dâng cho thần Biển ........(Cu Lém )

 

Vòng eo hăm sáu mình dây

Mông tròn băm bảy đủ gây bão bùng

Cu nào không ngó khùng

Ngó rùi không tưởng khùng gấp đôi .........(AHXD.)

10-12-08
SINGLE
MARRIED

Trước ngày cưới:

-Chàng: Thật tuyệt vời! Cuối cùng thì giờ phút anh mong đợi nhất cũng đã tới!
-Nàng: Em phải ra đi à?
-Chàng: Không. Thậm chí em đừng bao giờ nghĩ tới điều đó!
-Nàng: Anh yêu em không?
-Chàng: Tât nhiên rồi!
-Nàng: Anh phản bội em không?
-Chàng: Không! Sao em lại ý nghĩ đó chứ?
-Nàng: Anh sẽ hôn em chứ?
-Chàng: Đương nhiên.
-Nàng: Anh sẽ đánh em chứ?
-Chàng: Không bao giờ!
-Nàng: Em thể tin anh được không?
Sau ngày cưới: Hãy đọc từ dưới lên HeheHe...

DIVORCED


bất kỳ nước nào trên thế giới môn văn cũng một trong những môn quan trọng nhất.
học văn để cảm thụ cái đẹp, để nắm được cái ngữ pháp thẩm mỹ của nghệ thuật.